Förskollärare på knäna: ”Politikerna måste förstå hur illa det är”

Malin Ekstedt (till vänster) och Sanna Näslund.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Stress, buller och konstant tidsbrist. Att arbeta med stora barngrupper sliter hårt på personalen på förskolan i Upplands Bro. ”Politikerna verkar inte förstå hur vi har det, eller så bryr de sig inte”, säger förskollärarna Sanna Näslund och Malin Ekstedt.

I Skolverkets skrift ”Målluppfyllelse i förskolan” står det att det framför allt är de allra yngsta barnen som har mest att vinna på att vara i små grupper. Enligt myndighetens riktmärke för barn i åldern 1–3 ses 6–12 barn per grupp som lämpligt.

Att verkligheten ofta ser annorlunda ut är något förskollärarna Sanna Näslund och Malin Ekstedt kan vittna om. På deras förskola i Upplands Bro finns i dagsläget 15 barn på den ena yngreavdelningen och 16 på den andra. Varje avdelning har tre anställda varav ingen arbetar heltid.

– Det är tufft, vi har dessutom flera barn som behöver extra hjälp, säger Sanna Näslund. För att få det att fungera är man beroende av att några barn är sjuka. Vissa dagar får man prioritera basbehoven, att barnen får äta och sova samt får bra omsorg, och att man själv hinner gå på toaletten.

Malin Ekstedt, som har arbetat som förskollärare sedan början av 2000-talet, säger att storleken på barngrupperna varit i stort sett desamma sedan lång tid tillbaka.

– Vi jobbar supermycket i mindre grupper om fem barn för att det inte ska vara sådant tryck hela tiden, och vi hjälps åt mycket mellan de båda avdelningarna. Vi stöttar varandra så gott det går. Man får ta en dag i taget.

För att få det att fungera är man beroende av att några barn är sjuka. Vissa dagar får man prioritera basbehoven och att man själv hinner gå på toaletten.

Förutom stressen och den höga ljudvolymen påverkas även möjligheten att hinna dokumentera, vara med på workshops eller möten. Sanna jobbar inte heltid och Malin studerar en dag i veckan vilket de tror kan bidra till att de ändå orkar. De önskar dock båda att barngruppernas maxstorlek skulle vara reglerat i lagen, som i Norge.

– När det inte står i lagen lag så följs det heller inte, säger Sanna Näslund. Stora grupper påverkar både barnen och oss personal.

De berättar att barn som nyligen skolats in kräver extra mycket i början innan de blivit trygga i gruppen, men att de som personal känner att de inte alltid räcker till.

–Vi gör så gott vi kan för att barnen ska bli trygga och vi lyckas med det också, men samtidigt är det klart att barn påverkas av att det är så stora barngrupper och att vi inte alltid hinner med, säger Malin Ekstedt. Jag upplever också att vissa barn hakar på när det är stökigt. De puttas, skriker och är högljudda. De måste höja sina röster för att höras.

Sanna och Malin betonar att de är nöjda med förskolans ledning, att de alla sitter i samma båt och kämpar tillsammans. Men de skulle gärna se att kommunpolitikerna praktiserade på förskolan en vecka för bevittna hur verkligheten ser ut.

– Vi diskuterar det här mycket på våra avdelningar och har även tagit upp det med ledningen som gör så gott de kan, säger Malin Ekstedt. Men vi måste nå fram till politikerna, de måste förstå hur illa ställt det är annars kör de bara på som vanligt.

fakta

Ur Skolverkets rapport om barngruppers storlek

 • Barngruppens storlek, det vill säga antalet barn i gruppen, är en känsligare faktor för kvalitet än personaltätheten.
 • Barngruppens storlek måste alltid relateras till personaltätheten under hela dagen.
 • Organisation i form av storarbetslag innebär flera riskfaktorer för barn.
 • Personaltätheten och barnantalet behöver vara anpassade så att det blir möjligt att göra gruppindelningar under dagen.
 • Många barn i gruppen försvårar för vuxna att kunna se, möta, samtala med och engagera sig i enskilda eller ett fåtal barn.
 • Många barn i gruppen försvårar för barnen att vara delaktiga och ha inflytande över verksamheten.
 • Det finns ett samband mellan barns språkutveckling och antalet barn i gruppen.
 • Lokaler som inte står i paritet med antalet barn och vuxna på förskolan gör det svårare att skapa en fungerande verksamhet. 

Sammanfattning:

 • Många relationer skapar stress för både barn och vuxna.
 • Många och instabila relationer skapar anknytningsproblem för barn.
 • Många barn i gruppen skapar höga ljud- och bullernivåer.
 • Barns stress behöver uppmärksammas mer i relation till antalet barn i grupperna.

Rapporten heter ”Barngruppers storlek i förskolan – en kartläggning av aktuell pedagogisk, utvecklingspsykologisk och socialpsykologisk forskning” och kan läsas här.

LÄS ÄVEN

Ropen skalla, roliga gårdar till alla!

Arbetslaget som är experter på musik med de yngsta

Kjell Häglund: ”När jag känner mig som en av er ...”