Krav på nya ministern – för stora barngrupper ska vara lagbrott

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Skolverkets rekommendationer har inte gett effekt. Hälften av landets förskolegrupper är för stora. Nu har lärarfacken fått nog och kräver lagstiftning om barngruppernas storlek.

Glädjen var stor när Skolverket för snart sex år sedan beslutade att ta tillbaka riktmärken för hur stora barngrupperna på landets förskolor borde vara. Men rekommendationen om att småbarnsgrupper inte bör ha fler än tolv barn, respektive 15 på storbarnsavdelningarna, gav inte gett den effekt man hoppats på. En kartläggning som lärarfacken låtit genomföra visar att varannan förskola har misslyckats med att hålla sig inom de önskade gränserna.

– Tyvärr är jag inte förvånad att det ser ut som det gör, däremot är jag förvånad över att politikerna inte har tagit detta på allvar och gjort något åt situationen tidigare. Utvecklingen har gått åt fel håll länge, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

I dag är det inte läroplanen som styr utan ekonomin, vilket är kortsiktigt tänkt. Nu ska vi föra samtal med utbildnings- och finansdepartementen samt utskotten om våra krav.

Lärarfacken kräver nu att regeringen stiftar en lag som reglerar barngruppernas storlek. När en liknande lag genomfördes i Norge 2018 gav den snabbt effekt, berättar Johanna Jaara Åstrand:

– Redan efter några månader uppfyllde cirka 94 procent av de norska förskolorna kraven. Kan de så måste vi också kunna. Politikerna måste inse vikten av det här. Man kan undra hur många ytterligare bevis och argument beslutsfattarna behöver.

Stora barngrupper leder till en rad negativa konsekvenser, som exempelvis dålig arbets- och ljudmiljö, att alla barns behov inte kan tillgodoses och att de heller inte får det som de har rätt till enligt läroplanen. En annan sak som Johanna Jaara Åstrand lyfter fram är bristen på likvärdighet. De regionala skillnaderna i kartläggningen är markanta.

– Alla förskolors uppdrag är detsamma, och alla barn har rätt till samma utbildning och trygghet. Men vi ser ju hur det brister i likvärdighet, och för att komma tillrätta med detta är det uppenbart att vi behöver lagstiftning. Men det räcker inte att minska barngruppernas storlek, det måste också matchas med fler förskollärare. I Norge har de lagstiftat om max antal barn per pedagog.

 Vad gör ni om ni inte får gehör för era krav?

– Vi kommer outtröttligt fortsätta att påverka, både för våra medlemmars skull och alla barns skull. Regeringen har sagt att de vill öka andelen som klarar skolan, och då vet vi att det behövs tidiga insatser. I dag är det inte läroplanen som styr utan ekonomin, vilket är kortsiktigt tänkt. Nu ska vi föra samtal med utbildnings- och finansdepartementet samt utskotten om våra krav. Det måste budgeteras för investeringar som säkrar förskolans kvalitet, trygghet och lärande. Det vinner alla på i längden.

LÄS ÄVEN

Ropen skalla, roliga gårdar till alla!

Arbetslaget som är experter på musik med de yngsta

Kjell Häglund: ”När jag känner mig som en av er ...”