Får syskon hämta på förskolan?

Frågeställaren känner sig osäker på vad som gäller när storasyskon hämtar sina yngre syskon på förskolan. Foto: Adobe Stock.

Vilka regler kan jag luta mig mot, och hur ser ansvarsfördelningen ut, när storasyskon hämtar sina småsyskon på förskolan? Det undrar förskolläraren som känner sig osäker.

FRÅGA: På mitt nya jobb hämtar storasyskon ganska ofta sina småsyskon i förskolan. Storasyskonen är inte alltid så gamla. Det känns lite osäkert och jag skulle gärna vilja veta mer om detta. Vad gäller egentligen vid hämtningar? Vad lutar vi oss mot för regler? Hur ser ansvarsfrågan ut?
/Förskollärare -87:a

SVAR: Det här är i grunden inte en facklig fråga, men kan ändå påverka vår arbetsmiljö då den här situationen kan skapa osäkerhet och stress. Det måste ansvarig chef hjälpa er med så att onödig stress undviks. Vi har en lagstiftning i föräldrabalken som handlar om att när en vuxen ansvarig lämnar över barnet till en annan vuxen så övergår hela ansvaret för barnets trygghet och säkerhet till den som tar emot. 

Måste dokumenteras skriftligt

Om föräldrar låter barns minderåriga syskon hämta och lämna barnet så måste det vara tydligt och skriftligt dokumenterat att det är barnets föräldrar som är ansvariga för barnen tills ni tar emot barnen på förskolan och att de också tar över ansvaret vid hämtning av barnet när ni lämnar över barnet till det äldre syskonet, eller annan minderårig. I annat fall finns risk att förskolepersonal står som straffrättsligt ansvariga om en olycka skulle hända. Ni måste självklart prata med föräldrarna om det här och ni bör nog också överväga att oros­anmäla till socialtjänsten om ni misstänker att barn riskerar att fara illa. Vårdnadshavare måste förstå sitt ansvar och ta det. 

/Per Edberg, förskollärare och huvudskyddsombud i Sveriges Lärare, Umeå

LÄS OCKSÅ:

Fråga experten: Måste jag skotta snö på gården

Föräldrar kräver kränkningsanmälan – hur gör du?

Granskning: Laddat ord delar förskollärarn

Lyssna på Förskolan här!