Föräldrar kräver kränkningsanmälan – hur gör du?

Det är inte alltid tydligt vilka situationer som bör anmälas. Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Flera läsare upplever svårigheter i att hantera anmälningar av kränkningar i förskolan. Kent Roslund, verksamhets­utvecklare för förskola i Halmstad, förklarar hur han tänker om denna knepiga fråga.

Fråga: Flera läsare har frågat om anmälningar av kränkningar i förskolan, och delat med sig av sina egna tankar: ”Det är positivt med pålästa och engagerade föräldrar, men ibland blir det för fyrkantigt, förskolan kan omöjligt anmäla smågrejer som sker under en vanlig dag på en småbarnsavdelning.” ”Det känns tufft när föräldrar är påstridiga och kräver att vi ska anmäla händelser som de själva inte varit närvarande vid och sett utan bara hört återberättas.”

Svar: Skollagen anger att kränkningar ska anmälas till huvudman, utredas och åtgärdas för att förhindra framtida kränkningar. De flesta huvudmän har delegerat till förskolorna att göra utredningarna och vidta åtgärder – men fortfarande ska de anmälas. Många förskolor har ett bra förebyggande arbete och hanterar de kränkningar som ändå ofrånkomligen uppstår klokt. Däremot är det få som anmäler kränkningar till huvudman. 

I Halmstad finns 72 förskolor. 2021 rapporterades 108 kränkningar, varav 55 rapporterades från fem förskolor. Övriga 53 kränkningar rapporterades från 27 förskolor. 40 förskolor rapporterade inga kränkningar. Exemplet kunde varit hämtat från vilken kommun som helst.

Är det fel av vårdnadshavaren som kräver att kränkningar dokumenteras? Är det fel av den som inte anmäler varje kränkning? Eller är det fel på lagen och förutsättningarna att kunna följa den? 

Mina råd är: Leta inte fel hos föräldrar. Planera ett gott förebyggande arbete. Be rektor leda ett samtal med er om hur ni på en rimlig nivå ska hantera anmälningsskyldigheten. Det kommer­ troligen att betyda att varje arbetslag anmäler några gånger om året, ibland oftare. Berätta för föräldrar om ert förebyggande arbete. Lägg fokus på hur ni ska förhindra framtida kränkningar när ni berättar om sådana som skett. Engagera dig fackligt mot dokumentationshysterin!

Kent Roslund, verksamhetsutvecklare förskola, Halmstad

Har du något du tampas med på jobbet? Mejla din fråga till: forskolan@lararen.se

LÄS ÄVEN

Förskolan där lugn och återhämtning är allt

Debatt: Vad ska min fyraåring göra på internet, Skolverket?

Stenkula: ”Att som förskollärare få tänka färdigt en tanke – det är som heliga Birgitta”

Lyssna på Förskolan här!