Nya verktyget ska minska lärarnas utmattning

Huddinge kommun och Sveriges Lärare har kommit överens om en mall där lärares samtliga arbetsuppgifter syns.

Stora skillnader i undervisningstid mellan skolor, låg lärartäthet och många utmattade lärare. Nu har Sveriges Lärare och Huddinge kommun kommit överens om en mall för att åskådliggöra lärarnas arbete.

LÄS ÄVEN: Lärarna i stor enkät: Så slår sparkraven mot oss i skolan

För varje lektionstimme förs 0,75 timmar in i filen med lärarnas tjänstefördelning. Tanken är att det ska synas för rektor när en lärare har för mycket att göra.

Samarbetet som resulterade i filen över arbetsfördelningen har skett mellan Sveriges Lärare och huvudmannen inom ramen för arbetet med Hök-21.

Pablo Mendoza, Sveriges Lärare i Huddinge.

– Det har gått jättebra med förvaltningen, politikerna och områdescheferna. Arbetsbelastningen har varit den viktigaste frågan, så det ser väldigt ljust ut, säger Pablo Mendoza, ordförande för Sveriges Lärare i Huddinge.

Så ökade lärartätheten

Filen som visar arbetsbelastningen är inte tvingande för rektor, som enligt skollagen är ansvarig för tjänstefördelningen.

Men den är ett verktyg, förklarar utbildningsdirektören Johan Skofteröd.

Tjänsten har varit hans sedan 2021 – och lärartätheten och utmattningen ett problem längre än så.

Han har samlat in tjänstefördelning från samtliga rektorer, och konstaterat att det ser väldigt olika ut. Lärartätheten som varit låg med 15 elever per lärare, ligger nu på länssnittet kring 12.

”Visar hur det ser ut”

Men fortfarande är det ett snitt och det kan variera mellan 8 och 18 elever per lärare inom samma kommun.

Låg lärartäthet skapar en hög arbetsbelastning.

Johan Skofteröd.

– Filen visar rektorerna hur det ser ut och Sveriges Lärare och rektor kan ha en diskussion. Sen är det klart att det varken är jag eller politikerna, utan rektor som bestämmer, säger Johan Skofteröd.

Lärare jobbar väldigt ofta för mycket. Hur ska en fil lösa det?

– I sig löser den väl inget. Vi måste göra väldigt många insatser för att lärarna ska få det bättre. Men det är viktigt att åskådliggöra hur arbetsfördelningen ser ut. En skola som inte arbetat med lärartätheten kan göra det, säger Johan Skofteröd.

För att finansiera en högre lärartäthet har kommunen bland annat centraliserat stödtjänster som måltidspersonal, it och vaktmästare.

Kommunen har lovat 30 tjänster under 2023 och lika många under 2024.

För att det nya dokumentet ska fungera krävs arbete av rektorerna.

– Jag upplever att alla rektorer och skolchefer vill samma sak, minska den arbetsrelaterade utmattningen och öka lärartätheten. Sen blir det så klart jobb för rektorn att tänka om kring organisationen och det kan kännas som en tung utmaning i början, säger Johan Skofteröd.

Förhoppningen: Mallen ska spridas

Pablo Mendoza förklarar även han att överenskommelsen ska användas på alla skolor, även om den inte är ett lokalt kollektivavtal.

– Det här är ett sätt att åskådliggöra arbetsinnehåll och balans i den enskilde medarbetarens uppdrag. Röda siffror för lärarna är en stark signal till rektor att se över arbetsbelastningen och arbetsuppgifter, både på individnivå och på skolan som helhet, säger han.

Filen finns redan inom kommunen men kommer att börja användas ordentligt under höstterminen 2023.

Och på tur står eventuellt förskola, gymnasium och kulturskolan.

– Vi ser väldigt positivt på det här, säger Pablo Mendoza.

LÄS ÄVEN: 

Skolprofilerna under demonstrationen: ”Vi måste bråka mer”