Maxtak i förskolan – partierna vill minska barngrupperna

Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén välkomnar maxtak för barngrupper i förskolan.

Liberalerna vänder i fråga om förskolan – och föreslår maxtak för barngrupperna.
Det innebär att fem partier i riksdagen nu driver frågan.
– En av våra viktigaste frågor, säger Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén.

Sveriges Lärare vill reglera antalet barn i varje barngrupp i förskolan i lagen. Nu vänder Liberalerna i frågan, enligt Sveriges Radio.

– För Liberalerna råder det ingen tvekan om att skolan behöver mer statlig styrning generellt. Och vi behöver mer utbildad personal i förskolan. För att nå dit behöver vi höja yrkenas attraktivitet och få fler att vilja stanna kvar i yrket. Att reglera barngruppernas storlek kan vara ett viktigt steg på vägen för att uppnå det, säger skolminister Lotta Edholm (L), i ett mejlsvar till Vi Lärare.

Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén:

– Det här är en av våra viktigaste frågor och vi jobbat hårt med påverkansarbetet, bland annat med skolministern. Våra medlemmar är postitiva till Skolverkets rekommendationer och det finns redan tal att utgå ifrån, säger Åsa Fahlén.

Svävar på lärarfrågan

Liberalerna vill se ett tak för antal barn i gruppen, men svarar mer svävande på frågan om att även reglera antalet barn per lärare. 

– Det är absolut en fråga som vi också tittar på, som naturligtvis är väldigt viktig i sammanhanget. Men frågar man de som arbetar i förskolan så är mindre barngrupper den högst prioriterade frågan, och därför tycker vi att det är ett bra första steg, svarar Lotta Edholm.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Skolminster Lotta Edholm (L).

Skolverkets riktlinjer är 12 barn i åldern 1-3, och max 15 för äldre barn.

Riktlinjer som Sveriges Lärares medlemmar ställer sig bakom, enligt Åsa Fahlén.

– Båda saker måste till. Man kan ha maxtak för antalet barn, men har man lite personal och få förskollärare så blir det ingen bra verksamhet. Det måste finnas förskollärare på varje förskola, inte bara en utan flera. Det handlar dels om arbetsbelastningen för våra medlemmar, dels om utbildningens kvalitet, säger Åsa Fahlén.

De vill se förskolekommission

Övriga partier för lagstiftning är Tidöpartiet Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Socialdemokraterna uppger att de vill minska barngrupperna, men beskedet under torsdagen är i stället en förskolekommission, liknande tidigare Skolkommissionen.

– Denna bör titta på frågan om bindande bemanningskrav och hur mindre barngeupper ska bli verklighet. Inom ramen för förskolekommissionen skulle forskare, politik och de fackliga organisationerna tillsammans kunna ta ett helhetsgrepp, svarar utbildningspolitiska talespersonen Åsa Westerlund, på mejl.

Vill reglera antal barn per lärare

Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill gå ännu längre.

– Skolverkets rekommendationer borde vara bindande. Vi vill se en modell där man inte bara räknar antalet barn, utan även antal barn sett till antal personal, säger Daniel Riazat (V).

Moderaterna och Sverigedemokraterna är emot lagstiftning på området.

– Sverigedemokraterna är sedan tidigare positiva till att begränsa antalet barn per förskolepersonal. Vi är däremot inte förespråkare för en lagstiftning om en maxgräns för barngrupperna. Redan idag råder det stor brist på förskollärare och det finns stor risk för att det tummas på kvaliteten om det ska lagstiftas om maxtak utan att det också görs satsningar på förskollärarutbildningen, skriver Patrick Reslow (SD) i ett mejlsvar.

Moderaterna vill hellre se ökad inspektion.

– Att lagstifta om maxtak skulle inte ge en verklig effekt, utan riskerar bara leda till en omorganisering. Vi vill i stället flytta tillsynen till Skolinspektionen, stärka kvaliteten genom förskollärarutbildningen och ge medarbetarna bättre förutsättningar genom minskad administration, svarar Josefine Malmqvist på mejl.

De svarar ”nja”

Svaret från Centerpartiet är ”nja”.

– Det är för stora barngrupper. Men lagstiftning flyttar ansvaret från kommunerna och det är inte så lätt för små kommuner att klara det. Vi kan heller inte gå med på lagstiftning om man inte skjuter till pengar. Man måste också utgå från personaltäthet och utbildad personal och det råder lärar- och förskollärarbrist. Vi får inte sätta ett tak och det inte finns vuxna som klarar av att göra det, då riskerar det att bli värre, säger Anders Ådahl, utbildningspolitisk talesperson.

Reformen vore, som både Socialdemokraterna och Centerpartiet påpekar, kostnadskrävande.

– Om man går vidare och lagstiftar så behövs fler förskollärare, och det behöver säkert byggas fler förskolor. Men på sikt ger det en mycket bättre start i utbildningssystemet, säger Åsa Fahlén.

Partierna om maxtak i barngrupperna

Moderaterna: Inga regleringar!

Kristdemokraterna: Reglera!

Sverigedemokraterna: Inga regleringar!

Liberalerna: Reglera!

Centerpartiet: Inga regleringar!

Socialdemokraterna: Reglera – efter en förskolekommission!

Miljöpartiet: Reglera både maxtak för barngrupper och antal barn per anställd!

Vänsterpartiet: Reglera både maxtak för barngrupper och antal barn per anställd!

LYSSNA:

”Snälla, reglera” Skolprofilerna om regeringens politik

LÄS ÄVEN: 

Sveriges Lärares krav: Skolväsendet måste återregleras

Partiernas svar – på Sveriges Lärares krav om regleringar

Maria Wiman: Det finns inget jag åtrår så hett som regleringar