Här är nya regeringens skolpolitik

De tre kandiderande regeringspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna presenterar sitt skolprogram inom Tidöavtalet, tillsammans med samarbetspartiet Sverigedemokraterna. Foto: Tim Aro/TT
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Nya styrdokument, mer trygghet och arbetsro och utökad undervisningstid.
Regeringskandidaterna M, KD och L presenterar sina skolfrågor tillsammans med samarbetspartiet Sverigedemokraterna.

LÄS ÄVEN:

Wiman: ”Tidöavtalet är så busenkelt och så väldigt gratis”

Tidöavtalet innehåller direktiv för hur en Ulf Kristerssonledd regering vill arbeta i olika frågor, tillsammans med Sverigedemokraterna.
Ännu dröjer det innan en utbildningsminister är tillsatt, men Johan Pehrson (L) var talesperson för skolfrågorna under Ulf Kristerssons presskonferens.

– Vi pekar på vikten av att vi fokuserar på ett ökat kunskapsresultat. För att nå dit måste vi jobba med frågor som arbetsro, trygghet i klassrummet, säger Johan Pehrson under presskonferensen. 

Skolfrågan är ett av de fyra partiernas samarbetsområden, som ingår i avtalet.

Direktiven rör utbildning, ordning och reda och lärarnas situation – bland annat står det klart att de fyra partierna går vidare med Moderaternas förslag om utökad undervisningstid.

Ett förslag om begränsningar av vinstutdelning för friskolor gav också effekt på börsen under fredagen, då friskolekoncernen Academedia backade.

Så säger Tidöavtalet om skolan

Nya styrdokumenten

Reformera läro-, kurs och ämnesplaner och fokusera på inlärning, fakta- och ämneskunskaper.

LÄS ÄVEN: 

Hård kritik mot nya läroplanen: ”Omöjligt för lärare”

Så blir det fler lektioner

Utöka timplanen för svenska och matematik – men reglera undervisningsskyldigheten och lätta på administrationen.

LÄS ÄVEN: Trots kritiken – M vill ha lovskola från ettan

Insatserna för rättvisare betyg

LÄS ÄVEN:

Glädjebetyg i fokus – läs vår granskning

Minska betygsinflationen, behåll godkänt och icke godkänt.

Kunskapsuppföljning.

Skynda på digitala nationella proven med central rättning. Återkommande diagnosiska prov från låg ålder.

Så vill de se specialpedagogiken

Fler speciallärare, fler elever i särskilda undervisningsgrupper.

Mer lovskola.

Skolorna själva ska kunna fatta beslut om lovskola eller utökad undervisningstid för elever som behöver.

De vill se fler elitklasser

Permanenta riksrekryterade utbildningar i teoretiska ämnen i högstadiet och gymnasiet.

Kanon – så ska läsningen öka

LÄS ÄVEN: Experten: Detta ska du sluta med i läskampen

Alla ska läsa svenska och internationella skönlitterära klassiker. En expertgrupp får i uppdrag att ta fram en kanon.

Så vill de trygga skolan

LÄS ÄVEN: Nya hårdare skollagen: Så får lärare agera mot stök i skolan

Skriv in rektors ansvar för studiero i skollagen. Gör det lättare att tillfälligt placera elever och gör rektor skyldig att flytta till exempel mobbare. Avstängning ska kunna beslutas på längre tid än idag. Elevernas rätt att delta i beslut om ordningsregler tas bort.

Gör det tydligare i skollagen att läraren beslutar om undervisningen.

Ta bort kraven på dokumentation av till exempel utvisningar ur klassrummet.

Inför förväntansdokument och konsekvenstrappa.

Nolltolerans för klotter och skadegörelse.

Stäng skolorna för obehöriga. Fler jourskolor och akutskolor för våldsamma elever.

Se över sekretessreglerna så att det lättare går att byta information mellan skola, polis och sociala myndigheter.

Anmälningsplikt för brott som sker på skolan.

Skärpningarna för friskoleföretagen

Ny friskolelag.

Skärp ägarprövningen och inför krav på ekonomiska garantier.

Kräv tillbaka skolpengen vid brott

Stryp vinstutdelningen under de första åren.

LÄS ÄVEN: Nya skolministerns plan: Ta tillbaka kontrollen

Sanktionstrappa för kvalitetsbrister med skärpta viten för huvudmän som inte uppfyller kraven.

Ökad insyn – skapa en ny insynsprincip som motsvarar offentlighetsprincipen.

Reformerat och obligatoriskt skolval.

Korta kötiden.

Så ska läraryrket bli mer attraktivt

Höj antagningskraven till lärarutbildningen.

Fokus på ämneskunskap, kognitionsvetenskap och praktisk metodik.

Ämneslärarutbildning endast vid topprankade lärosäten.

Minska administrationen genom bland annat bred regelöversyn.

Avlasta lärarna med hjälp av övrig personal.

Utveckla karriärtjänstereformen.

Gör arbetsförhållandena bättre på de minst attraktiva skolorna.

Nationell skolpeng för ökad likvärdighet

Statligt ansvar för finansiering genom nationell skolpeng.

LÄS ÄVEN: GRAFIK: Skolpengens systemfel – och här är lösningen

Tydligare kvalitetsregler för skolbibliotek, utrustning för laborationer, skolgård och elevhälsa i skolans lokaler. Satsa på läroböcker och andra läromedel.

Mer makt åt Skolinspektionen.

Myndigheten ska granska skolornas resultat, göra fler oanmälda inspektioner.

Skärp granskningen av konfessionella skolor.

Tidöavtalets lösning för snabbare integration

Snabbare integration – metodstöd, ökad undervisningstid, koncentration på kärnämnen under första åren.

Se över modersmålsundervisningen.

Insatser mot förtryck och kränkningar, till exempel hedersrelaterat våld.

Stärk kopplingen mellan gymnasieskola och näringsliv.

LÄS ÄVEN: 

Wiman: ”Tidöavtalet är så busenkelt och så väldigt gratis”

Svaret på lärarnas krav: Striden om skolan hårdnar

Här är lärarkraven på nya regeringen

Så vill Ulf Kristersson se skolan