Yrkesetiska rådet: Då är det skadligt med lärare på sociala medier

Elevernas integritet, kvaliteten i arbetet och tilliten till lärare är vägledande enligt Lärarnas yrkesetiska råd. Foto: Getty
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Lärarnas yrkesetiska råd har fällt sin dom över Tik-toklärare och Instagram-pedagoger.
Så rekommenderar de lärare att förhålla sig till sociala medier.

Lästips: Tre saker att tänka på innan du dansar på Tiktok

I Sverige har debatten handlat om hur lärarrollen påverkas av dansande magistrar och pedagoger som säljer egna digitala läromedel.

Lärarnas yrkesetiska råd varnar för fallgroparna i ett färskt utlåtande – det andra i frågan.

– Vi tycker att debatten om lärares närvaro i sociala medier saknar det yrkesetiska perspektivet. Yrkesetiken ska vara ett stöd för lärare och vi menar att vi har en skyldighet att diskutera det här. Vi vill att detta ska diskuteras och debatteras kollegialt, i lärarrummet eller på sociala medier, säger Jesper Rehn, ordförande i Lärarnas yrkesetiska råd.

Rådets vägledande ord

Tre saker är vägledande, enligt rådet. Det handlar om elevernas integritet, kvaliteten i arbetet och tilliten till lärare.

Råden inkluderar därför att endast dela undervisningssituationer efter att elever eller vårdnadshavare godkänt, och från officiella skolkonton.

– Det kan bli problem kring vem som äger materialet, och hur länge man äger det. Och hur länge har man samtycke? En fjortonåring som blir inspelad på en lektion kanske tycker det är jättekul, men vad tycker fjortonåringen när hen är 24? Än värre blir det om det används för att sälja något eller profilera sig med reklam, säger han.

Jesper Rehn.

Då kan tilliten äventyras

Eget utbildningsmaterial ska fortfarande bygga på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet, och detta riskerar att äventyras om det finns kommersiella intressen inblandade.

Dessutom menar rådet att läraryrket är beroende av tillit, som kan skadas om lärare växlar mellan det privata och det offentliga, mellan det kommersiella och skoluppdraget.

Jesper Rehn är tydlig med att det finns positiva dimensioner av lärarnärvaro i sociala kanaler.

– Det är syftet med den sociala närvaron som avgör. Till exempel om man vill visa upp vad man gör i skolan så kan det vara en jättebra kontakt gentemot vårdnadshavare och omvärlden, ett kollegialt lärande, att vi visar hur vi lärare sköter vår yrkesutövning. Det är något vi ser positivt på, säger han.

Yrkesetiska rådet har redan tidigare publicerat ett utlåtande om lärare på nätet.

Att det kommer i en ytterligare upplaga beror på att det tidigare ställningstagandet var mer allmänt hållet.

– Förra gången handlade det om lärares engagemang om samhällsdebatten i stort, det kunde handla om politik och religion. Men sen har vi sett att debatten om sociala medier växer mer än andra frågor och vi ville fokusera på det området, säger han.

Kunde ni ha varit tuffare?

– Det kunde vi. Och det är inte omöjligt att vi kan komma med ett tredje uttalande. Men nu vill vi dra igång diskussionen, säger Jesper Rehn.

Läs också: Influencer kan skada hela yrkeskåren

Råden för digitala lärare

  • Vara varsam med att publicera bilder eller filmer där elever förekommer.
  • Undvika alla sammankopplingar mellan uppdraget som lärare och egna kommersiella intressen.
  • Uppmärksamma kollegor på, och vid behov ta nödvändiga diskussioner, när yrkesetiken hamnar i konflikt med kommersiella intressen.

Källa: Lärarnas yrkesetiska råd