Tre frågor att ställa dig – innan du dansar på Tiktok

Yrkesetiska rådet håller på att finslipa ett uttalande med allmänna råd till lärare och hur lärare ska förhålla sig till rollen som influencers på sociala medier.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Lärare som är aktiva på sociala medier bör först reflektera kring tre frågor, anser ordföranden i Lärarnas yrkesetiska råd, Jesper Rehn:
– Hur påverkar det du gör elevers integritet? Hur påverkar det kvaliteten på ditt arbete? Hur påverkar det tilliten till dig som lärare, sett ur elevers, vårdnads­havares och det omgivande samhällets perspektiv?

Debatten kring lärare i rollen som influencers på sociala medier går het.

Det är för eller emot, men ofta saknas de yrkesetiska dimensionerna, tycker Jesper Rehn, som var med och bildade Lärarnas yrkesetiska råd 2007 och har varit dess ordförande sedan 2012.

– Exakt var gränserna går för bisysslor och hur de påverkar kan inte jag svara på. Varje individ måste ta ett personligt ansvar. Det vill säga, undvika sammankopplingar med andra intressen som kan påverka uppdraget som lärare. Man kan inte begära att någon annan ska göra det åt en.

Yrkesetiska rådet håller på att finslipa ett uttalande med allmänna råd till lärare och hur lärare ska förhålla sig till rollen som influencers på sociala medier. Många lärare erbjuder utbildningsmaterial på sina hemsidor, ofta för att huvudmän sparar in på läromedel. Samtidigt har skolhuvudmännens kontroll av kvalitet på läromedel i princip avskaffats. Det öppnar för att lärare utformar eget utbildningsmaterial.

– Just därför blir det en yrkesetisk fråga när lärare på egen hand producerar och marknadsför undervisningsmaterial. Då vilar också ett stort ansvar på dem att säkerställa att både kvalitet och vetenskaplighet uppfylls.

– Självklart ska lärarprofessionen kunna vara delaktig i utformningen av läromedel och utbildningsmaterial. Det är något positivt. Vi säger inte ja eller nej, bara att den som gör det också måste reflektera yrkesetiskt kring detta.

I lärares yrke ingår att upprätthålla förtroendefulla och tillitsfulla relationer med eleverna och deras vårdnadshavare. Arbetet ska bygga på samhällets tillit och till det fordras stort yrkesansvar. Verksamheter utanför lärarrollen kan påverka samhällets syn på lärarkåren i stort.

  Om en enskild lärare går ut på sociala medier och marknadsför dammsugare så spiller det inte bara över på den enskilde läraren, det kan det få inverkan på professionen i stort. Samhällets tillit till lärare minskar.

– Man får inte glömma bort att utan tillit så blir det svårt att bedriva en framgångsrik undervisning.

Lärare som ägnar sig åt bisysslor utanför lärarjobbet har en skyldighet att rapportera det för sin chef. Det kan exempelvis göras vid medarbetarsamtal. Hur bisysslorna påverkar måste avgöras från fall till fall. Någon som är lärare på 50 procent och driver ett företag på halvtid – en sådan lösning kan mycket väl gå hand i hand.

LÄSTIPS Influencer-lärarna – hur påverkas trovärdigheten?

”Man måste reflektera över vilka konsekvenser en film kan få.”

Men om någon jobbar hundra procent i skolan och samtidigt driver ett företag vid sidan om kan det bli till en yrkesetisk fråga. Även om arbetet med företaget görs på kvällar och helger kan det gå ut över undervisningen.

– En fråga berättigad att diskutera från fall till fall mellan den berörda läraren och rektor. När sådant dubbelarbete behöver stoppas går inte att ge något generellt svar på.

Elevers integritet har även den många yrkesetiska aspekter.

– En femteklass kan tycka att det är jättekul om läraren gör en video på klassen och lägger ut på Tiktok. Men få lärare reflekterar över vad det kan innebära i förlängningen, säger Jesper Rehn.

Så även om eleverna sagt okej så bör läraren fråga sig varför gör han/hon det? Vad tycker eleverna om tio år, hur kul tycker de då att det är? Vem äger materialet?

– Man måste reflektera över vilka konsekvenser en film kan få. Inte bara stanna vid tanken att det är kul att filma sina elever, säger han.

Lärare har ett yrkesetiskt ansvar att uppmärksamma andra kollegor om de börjar närma sig gränsen för vad som kan vara rimligt.

– Det betyder att vara beredd att ta nödvändiga konflikter. Yrkesetik innebär att ta ett gemensamt ansvar.