Nya siffror stärker kravet på mer tid till förskollärare

Ett av Sveriges Lärares krav i den pågående avtalsförhandlingen med SKR är reglerad planeringstid för förskollärare, säger ordföranden Åsa Fahlén.

Förskollärare har i snitt tre timmars planeringstid i veckan – totalt.
Sex av tio tvingas planera medan de befinner sig i barngruppen, minst några gånger per vecka. Det visar en ny undersökning från Sveriges Lärare.
– Det går ut över såväl kvalitet som arbetsmiljö och är helt oacceptabelt, säger ordföranden Åsa Fahlén.

Varje år gör Sveriges Lärare en undersökning av arbetsförhållandena inom förskolan.

Svaren för 2024 visar på stora brister när det gäller planeringstid.

  • I snitt får deltagarna tre timmar i veckan.
  • Fler än sex av tio uppger att de minst några gånger i veckan tvingas planera samtidigt som de befinner sig i barngruppen.
  • Fyra av tio att de sällan eller aldrig får gehör när de ber om mer tid för att förbereda undervisningen.

”Så viktigt är det tidiga lärandet”

– Det är allvarligt, har man inte en kvalitativ förskola får man inte en god start i skolan. Vi vet hur viktigt det tidiga lärandet är, säger Åsa Fahlén, ordförande i Sveriges Lärare.

Förskolan befinner sig i den politiska hetluften på riksnivå.

– Det är jättebra att tillsätta en utredning, men man måste väga in flera faktorer, inte göra var sak för sig. Det handlar om gruppstorlekar, planeringstid, personaltäthet, men också om behörigheten. En ensam förskollärare behöver mer planeringstid för att kunna genomföra undervisningen, säger Åsa Fahlén.

Så mycket planeringstid behövs

I den pågående avtalsrörelsen med Sveriges kommuner och regioner (SKR) är ett av Sveriges Lärares huvudkrav reglerad planeringstid i förskolan.

Deltagarna i Sveriges Lärares undersökning uppskattar att behovet av planeringstid ligger runt fem timmar i veckan.

– På något sätt måste detta till. Och det handlar om förskollärare. Barnskötare har också behov av planering, men det är förskollärare som står för undervisningen. Båda grupperna behövs, säger Åsa Fahlén.

Beskedet om legitimationskravet

Men om personaltäthet har regeringen inga klara besked.

– Det är såklart en viktig fråga i sammanhanget. Vi har stora utmaningar med personalsituationen i förskolan. Jag utesluter inte att en reglering av andelen behörig personal kan komma att behövas i framtiden, säger skolminister Lotta Edholm (L).

LÄS MER: 

Flera partier vill se ett maxtak för antalet barn i barngrupperna

Regeringen har lovat en utredning av lärarnas planeringstid