Universitetets pussel: Vänjer elever från studieovana familjer vid tanken

Näktergalen-projektet på Fredricelundsskolan. Petra Johansson och Jennie Schüssleder med eleverna Lin, Vincent, Lucas och Nour. Foto: Fredrik Karlsson

Hur lockar man elever från studieovana hem till ­högre studier? Man lägger pussel! Studievägledare har ett nätverk av allierade i universitetsvärlden.

LÄS MER Syven som välkomnar till Sverige

Har man som barn fått leka kurragömma i korridorerna på universitetet hittar man lättare tillbaka när man är äldre! Så formulerar projektledaren Petra Johansson verksamheten Näktergalen på Karlstads universitet, som sedan starten 2016 sett till att närmare 600 elever i årskurserna 6–8 från stadens socioekonomiskt belastade områden fått en mentor från universitetet.

Våra ele­ver­ saknar äldre ­syskon som kan berätta hur det är att plugga.

På Fredricelundsskolan är det sjätte­klassarna som varje år erbjuds att vara med i projektet under ett läsår. De får berätta lite om sig själva och sina intressen för att kunna delas in i grupper och matchas mot en mentor, som de träffar kontinuerligt under läsåret på olika aktiviteter. Varje mentor har fått en summa som täcker de aktiviteter som gruppen vill hitta på.

– Bussresor till universitetet, hyra av badmintonbanor och köpa ingredienser till tacos är några vanliga utgifter, och en bärande del av konceptet är att det är kostnadsfritt för eleverna, säger Petra Johansson. Valet av aktiviteter speglar eleverna som är med, vissa vill ha fotbollsturnering i universitetets gymnastikhall, andra vill köra gaming på storbildsskärm. Oavsett vad de hittar på står relationen i centrum. 

Egentligen börjar relationsbyggandet redan under vårterminen läsåret innan. Då får alla elever i årskurs fem åka på studiebesök och lyssna på en föreläsning speciellt framtagen för att väcka intresset.

– Den heter Rymdresan och hålls av en av våra forskare, säger Petra Johansson. Efteråt berättar jag lite kort om att de kan ansöka till Näktergalen när skolan börjar igen efter sommarlovet. För många elever är det första gången de besöker universitetet. Att då få sitta här och lyssna på en riktig forskare som föreläser handlar om att bli tagen på allvar.

Lin Sulaiman och Jennie Schüssleder. Foto: Fredrik Karlsson

Näktergalen samfinansieras med kommunen och syftet är att få med elever vars föräldrar inte själva studerat vidare.

– Att bryta mönster och få alla elever att känna att universitetet är till för dem också är ett viktigt uppdrag vi har, säger Jan Bengtsson, rektor på Fredricelundsskolan, och berättar att många vårdnadshavare saknar utbildning.

– För dem blir högskolestudier något väldigt abstrakt och inget som kommer upp som ett naturligt samtalsämne hemma vid köksbordet.

– Vi försöker utbilda föräldrarna också, fortsätter Jennie Schüssleder, som är kurator. Vi bjuder in vårdnadshavarna till ett föräldra­möte som hålls av studie- och yrkes­vägledare från universitetet och skolan.

Under föräldramötet går man igenom de vanligaste frågorna och förklarar allt från grunden, från CSN till hur en student­lägenhet ser ut.

– Att man inte betalar någon terminsavgift för högskola är en nyhet för många familjer, säger Jennie Schüssleder. De får även se en film från en studentlägenhet och titta på en budget.

– Många av våra vårdnadshavare har inte förstått att det faktiskt är så enkelt att läsa på högskola, säger Jan Bengtsson. Vi väcker tanken. När man pratar framtidsplaner med elever så tar de oftare upp att plugga vidare på ett naturligt sätt vi inte hörde tidigare.

Att man inte betalar någon termins­avgift är en nyhet för många ­familjer.

Mentorskapet ställer höga krav på dem som rekryteras till uppdragen.

– De är rekryterade för att kunna vara förebilder, ambassadörer och roliga att umgås med, säger Petra Johansson, och Jan Bengtsson adderar:

– Våra elever saknar äldre syskon och släktingar som kan berätta hur det är att plugga. Så för eleverna fyller mentorerna många roller. 

Mentorerna är studenter som rekryterats på universitet och som genomgått ordentliga bakgrundskontroller och intervjuer innan de erbjuds en plats i Näktergalen.

– Vi har höga krav på dem, säger Petra. De måste vara ansvarstagande och kunna axla rollen som förebild på ett bra sätt. De går också i handledning hos kuratorerna på respektive skola i projektet.

– När man lär känna eleverna får man ju inblickar i deras vardag, och det kan vara en vardag som inte alltid är så lätt, säger Jennie Schüssleder. Man får ta del av livsöden, psykisk ohälsa och fantastiska skratt. Så det är viktigt att vi erbjuder en struktur där mentorerna kan prata av sig i en trygg miljö.   

– Att ha varit mentor i Näktergalen är en bra merit när man kommer ut i yrkeslivet, fortsätter rektor Jan Bengtsson. Vi vet av erfarenhet att de lärar­studenter som gjort det här klarar av ett riktigt bra relations­byggande.

Tema: Universitetens pussel för att locka elever

Hur lockar man elever från studieovana hem till ­högre studier? Man lägger pussel! Studievägledare har ett nätverk av allierade i universitetsvärlden. Här är alla artiklar i vårt tema.

Universitetets pussel: Vänjer elever från studieovana familjer vid tanken

Universitetets pussel: Håller koll på social snedrekrytering

Universitetets pussel: Så får man ­elever att känna sig hemma

Universitetets pussel: Hjälper de ­tveksamma att våga

LÄS ÄVEN

Nya studievägar till spelindustri

Folkhögskolor – ett lyft för spelbranschen

Skolinspektionen identifierar stor syv-brist