Om Vi Vägledare

Välkommen till Vi Vägledare.

Den här sajten och magasinet Vi Vägledare ges ut av Sveriges Lärare.

Vi riktar oss till studie- och yrkesvägledare. 

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Michael Jonsson
Adress: Vi Vägledare, Box 27038, 10251 Stockholm
Besöksadress: Humlegårdsgatan 6, Stockholm
Telefon: 08-57 80 10 00
E-post: vivagledare@vilarare.se