Industrin är okänd i gymnasievalet

Mats Andersson, ansvarig för yrkesutbildning inom Teknikföretagen. Foto: Privat och Getty Images

En överväldigande majoritet niondeklassare vet inte vilka jobb som det industritekniska programmet kan ge. Teknikföretagens strategi är nu att försöka göra både programmet och industrin mer kända.

Det industritekniska programmet har under flera år haft färre sökande i relation till behovet av yrkesutbildade inom området. Flera initiativ har tagits för att öka intresset för programmet. Ett är branschorganisationen Teknikföretagens kampanj Tekn-IQ.

Syftet med kampanjen, som startade år 2001, är att få fler att söka det industritekniska programmet och att stärka dem som redan går där.

Till det här läsåret sökte 1 904 ungdomar det industritekniska programmet i första hand. Det är en ökning med 368 personer jämfört med ett år tidigare.

– Positivt med en relativt kraftig ökning. Men programmet skulle behöva vara avsevärt större. Svårt att säga en siffra men kanske tre gånger så många skulle behövas, säger Mats Andersson, som är ansvarig för yrkesutbildning inom Teknikföretagen.

Jobbar ni vidare med kampanjen Tekn-IQ?

– De som skulle söka till hösten 2022 fick ta del av kampanjen. Men parallellt har vi samarbetat med Ungdomsbarometern med en undersökning om kännedom och attityder till det industritekniska programmet och arbeten inom industrin.

Efterfrågan på arbetskraft kommer vara stor

Fokus i undersökningen har legat på Skellefteå, där kommunen till hösten 2021 lade ner den skolförlagda delen av industritekniska programmet för att enbart ha det som lärlingsprogram.

Det här väckte frågor hos Teknikföretagen om varför intresset är så lågt för industritekniska programmet i Skellefteå, där efterfrågan på arbetskraft inom kort kommer att vara stor, till exempel genom etableringen av batteri­fabriken Northvolt.

– Vi sa då att om kommunen väljer att till 2022 åter ha programmet skolförlagt så ska vi tillsammans med bland annat olika företag se till att få fler sökande. Resultatet visade dock att enbart tolv unga sökte programmet i första hand.

”Man har en ickebild av industrisektorn”

Tillsammans med Ungdomsbarometern har Teknikföretagen nu genomfört en undersökning om ungdomars syn på industritekniska programmet och på industrin i Skellefteå. Resultaten visar att industritekniska programmet är tämligen okänt och i ännu högre grad är industrin okänd.

– Många vet inte vad industrisektorn innebär för jobb. Om man har en bild så är den förlegad men i ännu högre grad har man en ickebild. Att man inte har en bild av industrin är på ett sätt enklare för oss än om bilden hade varit negativ. Vi behöver satsa kraft på att ge en relevant bild av industrin i stället för att förändra en negativ bild, förklarar Mats Andersson.

”Flickor är positiva till arbete i industrin”

Många unga i Skellefteå får inte heller kopplingar till industrietableringar på orten utan ser det mer som byggarbetsplatser.

– Vi tror att de erfarenheter vi bygger upp i Skellefteå är applicerbara på övriga landet. En viktig del blir att synliggöra industrin och att få utbildningsanordnare och företag att jobba tajtare ihop. Det kan handla om studiebesök och att skolan i sin undervisning förmedlar vad industrin innebär i dag. En viktig kännedom för skolorna är även att flickor i nästan lika stor grad som pojkar är positiva till arbete i industrin.  

Antal förstahandssökande till det industritekniska programmet:

Läsåret 2022/23: 1 904 (183 flickor)

Läsåret 2021/22: 1 536 (152 flickor)

Läsåret 2020/21: 1 736 (221 flickor)

Källa: Skolverket

Unga och industrin

”Det finns i dag en stor grupp elever som potentiellt skulle kunna gå industritekniska men som i stället söker närliggande program. Gruppen delar bland annat ett starkt mekanikintresse, är lite skoltrötta och prioriterar jobb direkt efter gymnasiet, precis som eleverna som i dag går industritekniska.”

”Vi ser inga tecken på konkreta problem kopplade till det industritekniska programmet, skolan, lärarna eller negativa rykten/händelser.”

”Ungdomarna i Skellefteå saknar i stort kännedom om det industritekniska programmet, industrin som bransch, och potentiella yrken inom industrin. För framgångsrika IN-program verkar just konkreta positiva erfarenheter vara avgörande.”

50 procent av killarna i undersökningen har sökt ett liknande yrkesprogram i första hand.

Motsvarande siffra bland flickorna är 11 procent.

83 procent av flickorna och 77 procent av pojkarna vet inte vad man kan jobba som efter det industritekniska programmet.

Nästan lika många tjejer som killar är positivt inställda till industrijobb, 25 procent respektive 29 procent.

Källa: Ungdomsbarometerns rapport om det industritekniska programmet i Skellefteå. Metod: enkät och djupintervjuer med niondeklassare i Skellefteå.

LÄS ÄVEN

Spak: Vägledare har höga kvalifikationer men kan inte söka karriärtjänster

Möten mellan vägledare och vägledd

Vägledare med en mission