Hur jobbar ni med elever med funktionsnedsättningar? Vägledare svarar

Catharina Dragenius, Lena Andersson och Jenny Aakula.

Vi frågar tre studie- och yrkesvägledare om hur de arbetar med elever med funktionsnedsättningar.

Catharina Dragenius, Umeå:

1. Hur hjälper du elever med funktionsnedsättningar att hitta sina karriärmöjligheter?

– Mina elever har intellektuell funktionsnedsättning och vi träffas en gång i veckan och diskuterar tematiskt om att bli vuxen och om olika utbildningar, och begreppskunskap kring arbetslivet. Vi har även fokus på deras styrkor och egenskaper kopplat till arbetsmarknad. Vi samarbetar med Ung Företagsamhet och skapar uppfinningar, går på studiebesök och gör praktik.

2. Vilka är de vanligaste utmaningarna för elever med funktionsnedsättningar?

– Att anpassa mötet och bemötandet för att nå eleverna på den nivå där de befinner sig just nu är en viktig del i kartläggningsarbetet. Utmaningen är sedan att matcha eleverna med lämpliga praoplatser och där har vi ett stort nätverk. Det är minst lika viktigt att hitta bra handledare som att ha lämpliga arbetsuppgifter. Det relationella är extra viktigt för våra elever.

3. Hur samarbetar du med andra stödfunktioner, till exempel specialundervisning?

– Jag har ett jättebra samarbete med kommunens praosamordnare. Samordnaren har ett ansvar för hela kommunens prao­verksamhet. Men vi jobbar också mycket med prao. Eleverna får forska kring ett yrke som grupparbete och sedan redovisa inför klassen. Det blir fina samtal om olika arbetsuppgifter det finns.

Lena Andersson, Östersund:

1. Hur hjälper du elever med funktionsnedsättningar att hitta sina karriärmöjligheter?

– Om en elev ska ut på prao och är rullstolsburen eller tar sig fram med permobil blir arbetet som vägledare mycket praktiskt och handfast. Hitta bästa vägen till praoplatsen, toaletter och var man äter lunch. Om sen eleven vill läsa på en RH-anpassad gymnasieskola blir det också en annan typ av samtal. Helt plötsligt ska eleven förberedas på att flytta hemifrån efter årskurs 9.

2. Vilka är de vanligaste utmaningarna för elever med funktionsnedsättningar?

– Den största är att eleven ofta redan känner sig begränsad och inte tror sig ha samma möjligheter som andra. Det stämmer ju till viss del men det gäller att se utanför sina egna ramar. Det är ju också ett skydd som eleven sätter upp för sig själv som även fungerar som hinder i vissa situationer. Då blir mitt jobb att visa på möjligheter och se det bredare perspektivet.

3. Hur samarbetar du med andra stödfunktioner, till exempel specialundervisning?

– På skolan har vi specialpedagog och beteendevetare som anpassar miljön på plats och sen kommer jag in i ett senare skede när det är dags för prao. Men i det dagliga blir det mycket samarbete med elev­assistenter för att möjliggöra förflyttningar i skolan och på prao. Men det kan även vara hörselpedagoger för att kartlägga ljud­miljöer som eleven kommer möta.

Jenny Aakula, Ödeshög:

1. Hur hjälper du elever med funktionsnedsättningar att hitta sina karriärmöjligheter?

– Jag är noga med att inte ”peta” i funktionsnedsättningen utan har förhållningssättet att titta på förmågor i stället för på begränsningar. För varje årskurs har jag en aktivitetsplan och jobbar systematiskt från förskolan och uppåt. Då kan det behövas en särskild insats eftersom människor är olika: vissa är allergiska, andra har problem med rörelseapparaten.

2. Vilka är de vanligaste utmaningarna för elever med funktionsnedsättningar?

– Att de känner sig själva för dåligt. Många saknar insikt i vad nedsättningen gör för dem. Bara för att de har vissa begränsningar innebär det ju inte att de har alla begränsningar. Vi vuxna kan ha skapat den bilden av välmening men vi måste kalibrera förväntningarna så att de följer elevens ålder och förmåga. Våga väcka tankar och drömmar!

3. Hur samarbetar du med andra stödfunktioner, till exempel specialundervisning?

– Jag brinner verkligen för det vida SYV-uppdraget och samarbetar så mycket jag kan med lärarna. Om de har byggt broar i slöjden så försöker jag haka på med samtal: Vilka roller har de haft i gruppen och vad kallas yrket där man konstruerar broar? Jag gillar proaktivitet och att ställa frågan: Hur tänker du annorlunda kring din framtid, nu när ni gjort den här övningen?

LÄS ÄVEN

Möten mellan vägledare och vägledd

David Spak: Ta emot praktikanter – det stärker oss alla

Vägledare med en mission