SYV-panelen: ”Det här förväntar vi oss av facket”

Sveriges Lärare har upprättat en kravlista som sammanfattar förbundets nya syv-politik. Vi bad fyra studie- och yrkesvägledare lista sina egna krav på facket.

LÄS MER Vägledarna ska uppvärderas – nu rustar facket

Evelyn Orest
Kompetenscentrum, Kungsbacka

”Höj statusen på vår funktion i skolan. Vi känner oss ofta lägst prioriterade, efter lärare och elevhälsa, som en vikarieresurs och ”den som administrerar gymnasie­valet”. Få vet att vi är experter på att leda samtal, har läst pedagogik, psykologi och socio­logi och att vägledning handlar om en lärprocess. Vi är ”professionella samtalsledare inom utbildning och arbetsmarknad”, för att citera min chef. Studie- och yrkesvägledning behöver också på riktigt bli hela skolans ansvar och en del av värdegrundsarbetet. Realisten i mig säger att det är en naiv tanke, men man ska ju sikta högt.

Sveriges Lärare behöver i högre omfattning arbeta fram vägledande material för oss som inte har ferietjänst. Det gäller även många specialpedagoger och speciallärare. Vad finns det för regelverk kring oss som har flextid och lägger vårt eget schema? Synliggör detta i material och på hemsidan som är en del i utbildningen för våra arbetsplats- och skyddsombud (även de som arbetar som lärare) så att vi blir ett fackförbund, där även ombud som arbetar som lärare har kunskap att stötta en vägledarkollega vid behov.”

Madeleine Arnwald
Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Generellt sbehöver statusen för utbildade studie- och yrkesvägledare lyftas. Vi har en specialistkompetens och bör behandlas utifrån/efter det. Jag har arbetat inom kommunal, privat och statlig sektor men där jag upplevde att min status var som ”sämst” var på en fristående gymnasieskola. Att bli ställd mot lärare i allt från vad vi som studie- och yrkesvägledare förväntades göra, exempelvis lämna ut böcker och datorer till elever till att stå mot lärarna i lönerevisioner var vardag. Här är det inte bara våra arbetsgivare som ska uppskatta oss utan även vi själva som ska förstå vårt värde och sätta gränser. Det är tyvärr alltför vanligt, enligt min uppfattning, att vi klassas som ”övrig personal”. Kanske att ett legitimationskrav kan öka vår status, inte bara för andra men också för oss själva?

 Jag tycker att vår gedigna utbildning inom olika samtals­metoder och vår förmåga att bevaka och analysera omvärlden bör lyftas fram, något som jag känner görs på min nuvarande arbetsplats, där jag arbetar med ett specifikt program mot både nationella och internationella studenter.”

Carin Berggren
Komvux, Jönköping

Vår yrkesgrupp försvinner ofta i det stora kollektivet av lärare. Vi har inte samma möjlighet till löneutveckling, vilket är en oerhört viktig fråga att driva. Att få mycket positiv feedback och att läsa om hur viktiga studie- och yrkesvägledare är betalar inga räkningar.  Det skiljer mycket mellan olika kommuner och för all del mellan skolor i samma kommun vilken arbetsbelastning och vilka arbetsuppgifter studie- och yrkesvägledare har. Sett ur ett arbetsmiljöperspektiv är det en viktig fråga att driva.

För Komvux del tycker jag att möjligheten att arbeta uppsökande är en fråga att driva. Vill vi ha ett inkluderande samhälle måste vi finnas där människorna finns. Vi finns för dem, inte tvärtom. Att ge fler möjligheter till kompetensutveckling av kvalitativ art är också en fråga som jag vill ska drivas hårdare. Ett exempel kan vara att samverka med YH. 

Vår yrkesgrupp pratas det mycket om på hög politisk nivå men kunskapen om vad vi egentligen kan och hur vi jobbar verkar vara låg. Det behöver informeras och lobbas på hög nivå om vi ska kunna nå vår fulla potential och göra skillnad på riktigt!”

Anita Holmqvist
Central studievägledare/programvägledare, Jönköping University

”Det är en ny tid nu! Det är stor skillnad på när vägledarna endast hade telefon- och informationskataloger till nutidens tekniska möjligheter. Vi måste också tänka om och tänka nytt. Vi kan inte sitta still och inte utvecklas med tiden. Var är våra ungdomar och sökande, var hittar vi dem? Hur når vi dem? Vi vägledare måste få tid, stöd och hjälp för att hänga med i teknikens snabba framfart. Kanske göra en lockande information på TikTok? Kanske en podd? Kanske utveckla material med AI? Hur skapar man webbinarier? Hur stöttar vi människan att växa genom distansstudier?

Ge oss tid och kompetensutveckling så att vi bättre kan hänga med i teknikens utveckling för att nå våra sökande. Ska vi vägledare få förtroende måste vi vara uppdaterade och ha aktuell nutidskunskap om både teknik och samhälle.”

LÄS ÄVEN

Endast behöriga vägledare – kan drömmen bli verklighet

Vägen tillbaka – fullt hus på vägledarekonferense

Universitetets pussel: Vänjer elever från studieovana familjer vid tanken