”Det är viktigt att eleven gör sina egna val”

Lindholmens vägledare­ Katrin Karlsson på ­verkstadsgolvet. Foto: Anna-Lena Lundqvist.

Som vägledare på Lindholmens tekniska gymnasium träffar Katrin Karlsson alla elever på yrkesintroduktion tre eller fyra gånger under ett läsår.

– De flesta har som mål att nå ett nationellt program och då behöver vi se hur de kan nå dit. En del elever har sökt sig hit utifrån ett intresse, andra kanske hade det som sitt femtonde val. Då behöver vi börja från början med att vägleda.

Katrin Karlsson ser sig som en del av ett team med lärare, specialpedagoger och elevhälsa, där alla jobbar för att eleverna ska må så bra som möjligt och få förutsättningar att lyckas. En stor del av arbetet är att motivera, uppmuntra framsteg och tro på eleverna.

– Målet är att eleverna ska hamna på ett ställe där de vill vara och kan utvecklas. Ibland vet de inte alls vad de vill, men oftast går det att hitta något intresse som de kan bygga vidare på. Jag lyssnar noga in vad eleverna säger för att förstå vad de strävar efter. Det är viktigt att eleverna gör sina egna val och inte väljer som kompisen.

Jag kan ju inte uttala mig om vad en enskild elev i slutändan kommer att klara

Hon ger inte råd utan är ett bollplank. Viktigaste uppgiften är att ge tydlig och rak information om regler och krav. Hon ger ett exempel där lärarna på natur- och teknikprogrammen brukar säga att ele­verna behöver ha gedigna matematikbetyg från nian för att klara kurserna.

– Det är viktigt att eleverna förstår vad som krävs, men jag skulle aldrig avråda en elev från att välja ett program som de vill gå. Jag kan ju inte uttala mig om vad en enskild elev i slutändan kommer att klara.

Vill bredda synen på yrkesprogrammen

Katrin Karlsson vill bredda synen på yrkesprogrammen. Ibland ser både föräldrar och elever programmen som en slutstation när de snarare ger möjlighet till ett välbetalt yrke eller vidare studier.

– Numera krävs åtta betyg för att komma in på ett nationellt yrkesprogram­ och tolv för ett studieförberedande. Skillnaden gör att många tror att dörrarna stängts för att studera vidare om de väljer ett yrkesprogram. Men så behöver det inte alls vara.

Det svåraste är att hitta vägar för de elever som känner sig stukade eller som har många problem runt sig. Då gäller det att samarbeta med många professioner för att hitta en lösning. Oftast finns det fler möjligheter än vad de först tänker på.

– Det är inte lätt för någon elev att till hundra procent veta vad den ska välja. Då är det bra att vidga sig lite och tänka på att vårt skolsystem innebär många tillfällen att bygga vidare på sin utbildning.

LÄS ÄVEN

Här får eleverna börja om på nytt