Endast behöriga vägledare – kan drömmen bli verklighet?

Redaktören hälsar välkommen till ett nytt nummer om Vi Vägledare – med allt om fackets nya syv-politik.

LÄS MER Storsatsning på syv i Örebro – bara heltidstjänster

I det nya numret av Vi Vägledare pratar vi mycket ­­behörighet. Sveriges Lärare har ett nytt politiskt program för studie- och yrkesvägledare, som vi presenterar ­och problematiserar i tidningen, och där behörighet står överst på prio­listan: vikten av att få skolledare och huvudmän att förstå vilken oerhörd betydelse det har för hela verksamheten att enbart tillsätta syv-tjänster med examinerade vägledare.

Vi har inte minst checkat av förbundets prioriterade ämnesområden och punkter med er, dels i vår vägledarpanel, dels i nämnda artikel om det politiska programmet, där vi gjort en ”bonuspanel” med ytterligare nio syv:ar. Och svaren i sig säger rätt mycket om den faktiska, praktiska vikten av utbildningen.

”Bland oss som är utbildade är vi helt klara över utbildningens betydelse för att kunna utöva yrket på vetenskaplig­ grund", svarar Ingo Alander i vår panel, och får medhåll av Amanda Mik: ”Enda sättet att öka förståelsen för vår profession är att alla som arbetar som studievägledare är utbildade och arbetar med adekvata metoder på forskningsbaserad grund.”

Det är ju detta behörigheten ytterst handlar om: garantin för att det är väg­ledning som fungerar systematiskt och beprövat.

Där är special­lärarledd undervisning, apl och studie- och yrkesvägledning bärande delar av samma ­verksamhet.

Något som genomsyrar förbundets nya syv-politik, eftersom den fångat upp signalerna från er – och något som ­verkligen kräver en starkare insikt om behörighet ute på skolorna – är vikten av gräns­överskridande samarbete. I nya numret av tidningen Specialpedagogik formulerar en specialpedagog sin vision av det perfekta elevhälsoteamet ”där självklart även ­­studie- och yrkesvägledare ingår”. 

Ett mer konkret exempel skildrar vi i nya numrets huvudreportage, från Lärcenter i Falköping, där speciallärarledd undervisning, apl och studie- och yrkesvägledning är lika bärande delar av samma verksamhet.

Varmt välkomna till ett nytt nummer, och fortsätt tipsa om framtida innehåll!

LÄS ÄVEN

Berit Haugen: ”SYV är ett elevhälsoarbete!”

Skolinspektionen identifierar stor syv-brist

Universitetets pussel: Vänjer elever från studieovana familjer vid tanken