Får ni tillräckligt med utrymme i skolan? Vägledare svarar

Anna Larsson, Lotta Franzen och Leena Grenvall.

Vi frågar tre studie- och yrkesvägledare om deras roll på arbetsplatsen – och hur den uppfattas av övrig skolpersonal.

Anna Larsson, 35, studie- och karriärvägledare, Fria Läroverken, Karlstad.

Anna Larsson, Karlstad:

1. Hur mycket plats uppfattar du att det vägledande arbetet får ta i verksamheten?

– Det får ta ordentlig plats i verksamheten. Lärarna ser min kunskap som en tillgång och elever får besöka mig på lektionstid utan ”krusiduller”. Många vägledare kan nog lätt få känslan av ”vi mot dem”. Eller av ett ensamarbete där man fixar allt men där det inte får synas eller påverka något.

2. Vad innebär samarbete kring de vägledande arbetsuppgifterna för dig i relation till lärarna?

– Det är först och främst att vi förstår varandra och har en gemensam syn på hur vi ska hjälpa eleven framåt. Hur kan vi tillsammans se på varje elevs studieplan och utifrån det skapa de bästa förutsättningarna för eleven? Lärarna har en enorm kännedom om elevernas drivkrafter och styrkor som eleverna kanske själva inte är medvetna om.

3. Hur uppfattar du att lärarna ser på det vägledande arbetet?

– Nästan alla lärare på skolan där jag arbetar är väl insatta i sina elevers studie­planer och kan snabbt agera om de exempelvis ser att en elev är på väg att få ett F i ett ämne. Skulle lärarna släppa allt det till mig skulle mitt arbete bara bli att kontrollera i stället för att det som nu är ett gemensamt arbete. Nu kan jag jobba med en större helhet.

Lotta Franzen, 53, studie- och yrkesvägledare, Gripsholmsskolan, Mariefred.

Lotta Franzen, Mariefred:

1. Hur mycket plats uppfattar du att det vägledande arbetet får ta i verksamheten?

– I förhållande till hur andra syv-kollegor har det upplever jag det som att jag får ta relativt stort utrymme. Vi vägledare får vara delaktiga i olika forum och man lyssnar på våra perspektiv när det är utvecklingsdagar och sådant. Men det krävs ju att de känner till vad vi arbetar med och vilka kompetenser vi har för att kunna ta och få plats!

2. Vad innebär samarbete kring de vägledande arbetsuppgifterna för dig i relation till lärarna?

– Samarbete och samverkan är både viktigt och roligt! Vi förväntas arbeta ämnesintegrerat med vägledning och utan samarbete med lärarna är det inte möjligt. ”Syv som hela skolans ansvar” är något vi vill ska vara genomgående i alla årskurser och då behövs det samarbete eftersom vägledning och framtidsval har så många perspektiv.

3. Hur uppfattar du att lärarna ser på det vägledande arbetet?

– Lärarna har förhållandevis liten kunskap om vägledning i en vidare bemärkelse. De ser ofta vägledning bara i termer av prao och gymnasieval. Men vägled­ning är så mycket mer och där har vi som vägledare ett utbildande uppdrag gentemot pedagoger så att de kan använda oss. Och lärarna kan ju bidra med så mycket kunskap om eleverna.

Leena Grenvall, 56, studievägledare, Vuxenutbildningen, Skellefteå.

Leena Grenvall, Skellefteå:

1. Hur mycket plats uppfattar du att det vägledande arbetet får ta i verksamheten?

– Vägledning generellt får ta stort utrymme! Vägledningen ses som en central del av verksamheten och finns närvarande i alla perspektiv. Med yrkeshögskoleutbildningar, språkintegrerade utbildningar och valideringsspår är vägledningen ett viktigt nav.  Vi har gått in och gjort administrativa punktinsatser eftersom vi riskerar att drunkna i administrativa uppgifter annars.

2. Vad innebär samarbete kring de vägledande arbetsuppgifterna för dig i relation till lärarna?

– Jag ingår i ett stödteam där vi diskuterar stödåtgärder för elever som behöver det och där ses jag som en viktig part. Men när det gäller själva undervisningsbiten finns egentligen inget större samarbete. Men det kan såklart variera utifrån vilken vägledare som berörs beroende på vilka spår eleven tänker sig.

3. Hur uppfattar du att lärarna ser på det vägledande arbetet?

– De har nog en diffus uppfattning om vad det är vi gör. Jag ser ju t ex att vi skulle kunna bidra med undervisningsbitar kring arbetsmarknad och kompetenser. Rent historiskt har jag varit inne och gjort dylika insatser tidigare men det finns inget formaliserat samarbete. Men vi jobbar på det och skickar ut ett månadsbrev internt där vi skriver vad som händer i vår verksamhet.

LÄS ÄVEN

Möten mellan vägledare och vägledd

David Spak: Ta emot praktikanter – det stärker oss alla

Vägledare med en mission