3 böcker om arbetsliv & karriär

Vi Vägledares bokredaktör Cecilia Lindgren tipsar om tre böcker om arbetsliv och karriär.

Plats för vem? Om arbetets inkludering och exkludering

Elin Ennerberg, Peter Gladioc Håkansson (red) (Nordic Academic Press 2022)

Här diskuterar forskare inom arbetsvetenskap vem som får och kan ta plats på arbetsmarknaden, om plats och kompetens kan ­spela roll i förhållande till yrkesval och hur arbets­situationen ­påverkas av arbetsmiljö, ­relationer och organisation på arbetsplatsen. 

Framtiden i sikte – skolans stöd för ungas karriärlärande

Lisbeth Lundahl, Ewa Rolfsman, (Studentlitteratur 2020)

Att navigera bland olika framtidsvägar är en svår uppgift för unga, det blir extra tydligt i samband med gymnasievalet i nian. Boken handlar om stödet till eleverna – vägledning, undervisning och praktik – för att de ska kunna göra välunderbyggda val.

Nytt jobb i nytt land – studie­material

Ali Alabdallah, Maja Gustafsson, (Komlitt 2019)

Att etablera sig i ett nytt land och hitta arbete är inte alltid lätt. Boken är ett stöd och en vägledning och lämpar sig för läsning i cirkelform för gemensamt lärande och utbyte av erfarenheter för utrikesfödda eller nyanlända som är arbetssökande.

LÄS ÄVEN

Möten mellan vägledare och vägledd

David Spak: Ta emot praktikanter – det stärker oss alla

Vägledare med en mission