”Jag är övertygad om att ett steg i att möta bristen på utbildade väg­ledare är att göra det möjligt att utvecklas och göra karriär inom yrket”, skriver vår krönikör David Spak.

”Vi söker dig som vill bli förstelärare …”

Så inleds en annons jag trillade över för inte så länge sedan. De dyker upp lite då och då i mina olika digitala flöden. Förstelärare är en karriärtjänst för behöriga lärare. Deras uppdrag är, enligt Skolverket, att driva kollegialt lärande i syfte att utveckla skolans arbete till exempel genom att främja en mer likvärdig undervisning. Lönetillägget för detta uppdrag pendlade läsåret 22/23 mellan 5 000 och 10 000 kronor. När jag läser om det förväntade uppdraget för att få denna karriärtjänst ser jag framför mig det dagliga arbetet jag som studie- och yrkesvägledare genomför. Det får mig att undra varför studie- och yrkesvägledare har så begränsade möjligheter till karriärutveckling inom yrket. Några av oss innehar tjänster som kan uppfattas som en karriärtjänst. Exempelvis samordningsuppdrag eller liknande med särskilt ansvar för studie- och yrkesvägledning hos arbetsgivaren.

Jag fortsätter skrolla igenom annonsen. Den sökande ska vara behörig lärare och förväntade arbetsuppgifter är bland annat att tillsammans med skolledningen delta i arbetet med att analysera, leda, genomföra och följa upp kvalitetsutveckling kopplad till undervisning och att leda, samordna och ansvara för skolövergripande utvecklingsprocesser.

”Jag kan inte söka den här typen av karriärtjänst”

En studie- och yrkesvägledare leder ofta processer och kollegialt lärande för att utveckla skolans arbete med skola-arbetsliv med hög kvalitet och likvärdighet. För att uppnå detta behöver skola-arbetsliv som övergripande ämnesområde, integreras i undervisningen. Genom att stärka och utveckla skolans arbete med skola-arbetsliv bidrar vi till en undervisningsutveckling som stödjer eleverna under deras skolgång och bidrar till ett karriärlärande och ökad valkompetens.

Jag ser att jag i min roll som studie- och yrkesvägledare uppfyller alla krav som beskrivs i annonsen och är väl kvalificerad för att utföra de förväntade arbetsuppgifterna, men det finns en hake. Jag är inte utbildad lärare. Det gör att jag inte kan söka den här typen av karriärtjänst och som jag tidigare nämnt finns det i princip inga liknande karriärsatsningar för studie- och yrkesvägledare som det finns för landets lärare. I dag råder det brist på kvalificerade och behöriga studie- och yrkesvägledare och många yrkesverksamma väljer till och med att karriärväxla och satsa på något helt annat. Jag är övertygad om att ett steg i att möta denna brist på utbildade väg­ledare, och även behålla många kvalificerade vägledare i yrket, är att göra det möjligt att utvecklas och göra karriär inom yrket.

Ibland får jag frågan vad jag önskar mig rörande vägledarprofessionen. Att det inrättas konkreta utvecklings- och karriärmöjligheter för vägledare står högt på min önskelista.

LÄS ÄVEN

Möten mellan vägledare och vägledd

3 böcker om arbetsliv & karriär

Vägledare med en mission