"Genom att vara handledare för studenter kan jag bidra till en ökad kvalitet och ökad kunskap hos mina blivande kollegor", skriver David Spak som är studie- och k­arriärvägledare på Årstaskolan i Stockholm.

"Vi är så tacksamma för att du kan ta emot oss, det har varit så svårt att hitta en praktikplats.”

Det var vad några studenter sa när jag tog emot dem på praktik för några år sedan. De är inte ensamma. För åtta år sedan satt jag i min enrummare och ringde den ena vägledaren efter den andra på jakt efter en praktikplats. Det var en utmaning redan då.

Varför ska det vara så svårt för studenterna att hitta praktikplatser? Jag tycker det är problematiskt. Vi är gott om utbildade vägledare i många olika verksamheter som borde kunna ta emot studenter.

"Ställer krav på handledarskapet"

Sedan 2016 har jag tagit emot studenter varje år. Att ta emot studenter på praktik är för mig en del i professionsutvecklingen. Genom att vara handledare för studenter kan jag bidra till en ökad kvalitet och ökad kunskap hos mina blivande kollegor. För det är väl det vi alla vill ha, kollegor med hög kompetens och kunskap inom yrket? Vi som är verksamma studie- och yrkesvägledare blir en viktig pusselbit i studenternas utbildning. Under praktiken får de omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken och lära sig tänka som en vägledare.

Att ta emot studenter ställer förvisso även krav på handledarskapet. Det är viktigt att sträva efter att erbjuda en varierad och meningsfull praktik. Det är inte helt lätt att komprimera det arbete som genomförs under ett år på en dryg månads praktik. Ett led i detta är att låta studenterna bli en del av arbetslaget runt eleverna. Det är lika viktigt att de får ta del av lärarnas planering och undervisning som årshjul och aktivitetsplan för SYV. Att involvera flera professioner i praktiken är också värdeskapande. Till exempel tvärprofessionella samarbeten. Studenterna kan exempelvis tillsammans med skolbibliotekarien planera undervisningstillfällen rörande källkritik och medie- och informationskunnighet (MIK) i förhållande till olika valsituationer som eleverna kan ställas inför.

"Låt oss hjälpa våra blivande kollegor"

Under praktiken börjar studenterna skapa sig en yrkesidentitet och då är det värdefullt att handledaren ger dem verktyg för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Det bör därför vara lika självklart att studenterna läser läro- och kursplaner i de olika ämnena som det är för lärare att läsa de allmänna råden om vägledning.

Det är nämligen i mötet mellan professionernas styrdokument som det uppstår magi. Här skapas kreativa arbetssätt och samarbeten som stödjer eleverna i deras lärande, likväl som skolans kollegiala lärande. När samarbeten och arbetssätt är inarbetade och känns trygga och meningsfulla för både personal och elever kan önskade effekter för lärande och stärkt valkompetens utstakas. Och studenterna får vara en del i det. För även om de inte är fullfjädrade vägledare så ska de börja tänka som en. Tänk vad de får med sig efter en sådan praktik som de tar med sig ut i arbetslivet! Låt oss hjälpa våra blivande kollegor, och tänk vilka kollegor vi kan få!

LÄS ÄVEN

”Det är viktigt att eleven gör sina egna val”

Här får eleverna börja om på nytt