Jobb till nyanlända – ”även arbetsgivarna behöver hjälp!”

Ali Alabdallah håller föredrag på vägledarkonferensen.

Etablering på arbetsmarknaden är ofta svårt för nyanlända. Läkare som kör taxi och ingenjörer i hemtjänsten är inte ovanligt. Men det går att komma till rätta med problemen.

LÄS MER: Trendspaning och stora visioner på SYV-konferensen

Brist på tillit, fördomar, osäkerhet och rasism är ofta sådant som ligger bakom svårigheterna för nyanlända och andra utrikesfödda att få arbete i Sverige. Det menar Ali Alabdallah, skribent, författare och kursledare – samt föreläsare på den senaste SYV-konferensen. 

Han påpekar att felaktiga uppfattningar om arbetsmarknaden också ställer till det, som att det inte finns några jobb i Sverige, eller att lön och ekonomiskt bistånd är lika mycket. Det finns även de som tror att det inte går att få arbete om man bär slöja eller har ett utländskt klingande namn. Ali Alabdallah ser källkritik som en viktigt förebyggande insats, och vill därför se en implementering av källkritik-kurser för nyanlända, bland annat via SFI.

Det gäller att de nyanlända över huvud taget vet att SYV finns, den informationen måste komma fram.

Han betonar också att svårigheterna för utrikes födda att få arbete i Sverige måste ses i flera perspektiv:

Ali Alabdallah, författare och kursledare.

– Det gäller att se hela bilden. Ofta görs insatser för de nyanlända medan arbetsgivarna glöms bort. Men arbetsgivarna behöver också hjälp för en inkluderande rekrytering, och på arbetsplatserna krävs tillit och förtroende för de nya. Det måste finnas en högre tolerans.

Ett bra samarbete mellan skola och näringsliv är också en väg att gå för att hjälpa elever till sysselsättning menar han, liksom att använda nyanlända, som etablerat sig på arbetsmarknaden, som förebilder för att motarbeta motstånd och inge hopp.

Ali Alabdallah nämner också att SYV har en avgörande roll. Bland annat att berätta vilka vägar till arbete som finns, men då måste det mötet komma till stånd. 

– Det gäller att de nyanlända över huvud taget vet att SYV finns, den informationen måste komma fram. SYV bör finnas med som en röd tråd genom hela skolgången och det bör finnas en tydlig och tidig kommunikation mellan SYV och nyanlända elever.

Ett motiverande och positivt bemötande är också av största vikt för dem som söker arbete, men så är inte alltid fallet. Ali Alabdallah är själv före detta syrisk journalist och som nyanländ fick han veta av en handläggare på arbetsförmedlingen att det ”tyvärr inte finns några jobb för journalister i Sverige”. Ett liknande bemötande fick en nyanländ civilingenjör. ”Du kom inte till Sverige för att förverkliga dina drömmar, du ska acceptera jobbet på hemtjänsten”. 

– Det här är bara två exempel, det finns tyvärr många fler. I mitt fall hade det varit bättre att öppna upp för möjligheterna, att i stället svara att journalist visserligen är ett bristyrke men att man exempelvis kan frilansa. Att SYV och andra har ett positivt och motiverande bemötande har en avgörande påverkan på individens möjlighet till yrkesutbildning och arbete, säger han.

Att läkare kör taxi eller att civilingenjörer jobbar i hemtjänsten är alltså något Ali Alabdalla gärna vill ändra på. 

– Att det ser ut som det gör är ett stort kompetensslöseri.

Här har UHR, Universitets- och högskolerådet, en viktig funktion. Myndigheten bedömer utländsk utbildning på gymnasial och eftergymnasial yrkes- och högre utbildningsnivå. Därefter ges ett utlåtande med syftet att underlätta en anställning – eller för planering av framtida studier.

Sök utbildningar parallellt, läs svenska, läs på. Nyttja tiden väl.

UHR erbjuder dessutom verktyget Bedömningstjänst där SYV och andra själva kan göra en generell jämförelse mellan utländsk och svensk examen – och både skriva ut och ladda ner resultatet. På UHRs sida finns även tillgång till fördjupad information, via Naric-portalen om utländsk eftergymnasial utbildning, och Bedömningshandboken om utländsk gymnasial utbildning. Men handläggningen tar tid, och det gäller att inte bara sitta och vänta.

Malin Jönsson, UHR.

– Sök utbildningar parallellt, läs svenska, läs på. Nyttja tiden väl, säger UHR:s Malin Jönsson.

Hon berättar vidare att man även kan ansöka om bedömning av reell kompetens När man söker till högskolan och eventuellt inte har grundläggande behörighet i alla ämnen. 

– Det kan vara så att man har kompetensen, men inte har uppnått den genom det formella utbildningssystemet, exempelvis genom ett internationellt språktest eller arbetslivserfarenhet. När det gäller övrig validering av reell kompetens så har Myndigheten för yrkeshögskolan en bra vägledningsguide om hur man går tillväga, tipsar Malin Jönsson.

Många studie- och yrkesvägledare som hör av sig till UHR om bedömning är nya i yrket.

– Det är min personliga uppfattning i alla fall, och jag förstår att det är enorm svårt att navigera i den här djungeln av information som finns på nätet, säger Malin Jönsson. Inte minst om man arbetar ensam och kanske bara på halvtid. Det gäller att lotsas i rätt riktning. Här är våra digitala verktyg, som Bedömningshandboken, en god hjälp. Det går även att mejla oss frågor via vår kundtjänst.

LÄS ÄVEN

Succé för Södertäljes nya SYV-verktyg

”Vi lyfter skolan!” Nytt nummer av tidningen

Sveriges Lärare kräver satsning på vägledare