Viktigt med inkluderande APL: ”Trepartssamtal måste prioriteras”

Det är viktigt att lärande ska stå i centrum under apl och inte att producera, ­säger Pia Berg, som är projekt­ledare på Bygg­branschens yrkesnämnd. Foto: Privat och Oskar Omne

– Vi ska jobba med mångfald och jämställdhet och vi har utmaningar med kompetensförsörjning. En lösning är inkluderande arbetsplatslärande, iAPL.
Det säger Pia Berg, som är projekt­ledare på Byggbranschens yrkesnämnd.

Så här förklarar Byggbranschens yrkesnämnd satsningen på inkluderande arbetsplatslärande:

”Det övergripande syftet är att alla elever ska känna sig välkomna och få en positiv erfarenhet genom sin apl-period. Eleverna kommer till en arbetsplats för att utveckla sitt lärande, men prövar också om byggbranschen är rätt val för framtiden.”

– iAPL är ett verktyg och en kvalitetsmärkning för företag, säger projektledaren Pia Berg, som även har mångårig erfarenhet som yrkeslärare.

Är det många elever som inte har det bra på apl?

– Det förekommer, men det är svårt att säga exakt hur många som slutar på yrkesprogram med apl som orsak. Skolor har ju också utmaningar där elever kan känna sig utanför. Både skola och arbetsliv behöver jobba med de här frågorna.

– Flera företag arbetar redan bra på sin kammare med värdegrundsfrågor och tänker att de inte behöver gå med i iAPL. Men det är viktigt med en gemensam märkning för företag som tror på och strävar mot en byggbransch som välkomnar alla. Vi behöver sätta inkludering i ett större perspektiv än bara för det enskilda företaget, svarar Pia Berg.

Vilka är de viktigaste kriterierna för att vara ett iAPL?

– De grundläggande punkterna måste vara på plats. Det är till exempel att elevens lärande ska vara i centrum, att handledarna har handledarutbildning samt att företaget har en handlingsplan vid sexuella trakasserier och diskriminering av elever. Intresset för dessa frågor börjar bli stort och ansökningar till iAPL har börjat ramla in.

– En byggarbetsplats är komplex. Ett företag kan inte garantera att olämpliga händelser inte inträffar, men ett iAPL-företag tar i problemet direkt och syste­matiskt. Det kan till exempel vara kränkande behandling av en elev eller om en elev får städa hela praktiken.

Att aktivt verka för trepartssamtal mellan handledare, elev och lärare ingår också i kriterierna. Pia Berg menar att de samtalen inte alltid prioriteras.

– Vi vet att trepartssamtal inte alltid sker. I de samtalen ska det bland annat framgå var eleven står i sin kunskap. Det är viktigt att komma ihåg att lärandet ska stå i centrum och inte att producera. Trepartssamtalet blir också ett sätt att avdramatisera första dagen för eleven. Alla som själva har gjort apl vet hur nervöst det kan vara.

LÄS ÄVEN

Vägledarens dörr står alltid öppen – det är ju dörren till framtiden!

Spak: Vägledare har höga kvalifikationer men kan inte söka karriärtjänster

Från DN till SYV – ny karriär mitt i livet