Möten mellan vägledare och vägledd

Bokredaktör Cecilia Lindgren tipsar om en ny bok inom studie- och yrkesvägledning.

Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid – kunskap, strategier och förhållningssätt

Åsa Sundelin, Fredrik Hertzberg (Natur & Kultur)

Hur ska man som vägledare förhålla sig till nyanlända? Åsa Sundelin, lektor och programansvarig för studie- och yrkesvägledarprogrammet, och Fredrik Hertzberg, docent och lektor i pedagogik, går här igenom utmaningar och möjligheter vid vägledning för nyanlända. Studie- och yrkesvägledning spelar en viktig roll för inkluderingen av nyanlända inom utbildning, arbetsliv och samhälle. I den här grundboken presenteras och diskuteras också begrepp som är viktiga i sammanhanget – inkludering och exkludering, makt och hegemoni, varm och kall kunskap, kommunikativa projekt och strategier, erkännande och rättvisa. Här finns också metoder och strategier som kan användas i vägledningssamtal och för olika kommunikativa utmaningar som kan uppstå i dessa samtal med nyanlända.