En egen facktidning för Sveriges studie- och yrkesvägledare. Det kanske är läge att gnugga sig i ögonen och nypa sig i armen?

Att jubla vore däremot för­mätet. Vi lärar­tidningsmakare kunde kanske ha levererat den här tidningen något tidigare. Precis som hela skol-­Sverige borde ha kunnat leverera lite bättre på vägledarnas behov.

Politiker och myndigheter, till exempel, borde ha kunnat inkludera ett SYV-perspektiv i många av sina kvalitativa och kvantitativa satsningar på, säg, yrkes­program, gymnasiesärskola och nationella skolutvecklingsprogram som NTA.

Som av en händelse gör vi just detta i Vi Vägledare – visar på SYV-perspektiv och övertygande argument för varför vägledare måste bli en större del av sådana här satsningar. Och vi gör det både i nyhetsform och i ett flertal större reportage:

Läs om Karlstads storsatsning på NTA hela vägen upp till årskurs 9 för att ge alla elever stärkt valkompetens, en stark integration av vägledning i gymnasial yrkesintroduktion i Göteborg och hur en gymnasie­särskola i Uppsala skapar starka band mellan arbetsgivare, yrkeslärare och elever med stödbehov.

 

Det finns en anledning till att vi ville börja med just den här typen av riktigt breda, tunga skolperspektiv.

För om vi skulle ge tidningen ett slags programförklaring så vore det nog att hävda vägledarnas rätt till delaktighet.

Det är ju inte självändamålet ”en egen tidning” som är poängen med ­Vi Väg­ledare. Utan vad en egen tidning för studie- och ­yrkesvägledare representerar, mitt i paletten­ av yrkesgruppsnischade medlemstidningar från Sveriges Lärare.

En tydligare, starkare hemvist i skolan.

Detta är syftet med Vi Vägledare. Att ständigt vara när­varande såväl i diskussionen om skolans största och viktigaste frågor som i den lilla, vanliga, sociala skolvardagen. Vi vill hitta hjärtat av SYV-Sverige, och stanna där. Besöka och porträttera verksamheterna, spana efter ny forskning, prata studie- och yrkesvägledning med politiker, skolledare och mängder av passionerade SYV:are, sätta ljuset på både jobbproblem och jobbframgångar, vända och vrida på debattämnen och stridsfrågor.

 

Men så finns det en vägledarvärld där ute också. Hos Skolverket hittar jag rapporten ”Investera i studie- och yrkesvägledning”, som är en svensk översättning av en stor EU-rapport, ”Investing in Career Guidance”, framtagen i samarbete mellan OECD, Unesco, Europeiska kommissionen, European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), European Training Foundation (ETF) samt International Labour Organization (ILO).

Det är en ytterligt spännande rapport. Kanske inte rent substantiellt, för den som redan arbetar inom SYV och är väl införstådd både med vägledningens potential och problem. Men dess blotta pondus, tyngden hos de sex organisationerna och orden de använder för att definiera just potentialen och problemen, skickar rysningar längs ryggraden och släpper in både solljus och morgonluft i slitna vägledarrum.

Rapporten gör gällande att studie- och yrkesvägledning spelar en ”avgörande roll” både inom EU:s så kallade åtgärdsprogram och i att ge stöd för människor att via skol- och arbetsmarknadsinsatser hantera den mest turbulenta perioden i Europa i modern tid, med pandemi, krig och lågkonjunktur.

Rapporten beskriver svårigheter – inte minst tar den upp nationella data om hur eftersatt och inte minst ojämlikt tillgänglig studie- och yrkesvägledningen är i många länder. Men den beskriver också hur forskning och beprövad erfarenhet ger EU-ländernas beslutsfattare fullständiga underlag och argument för att göra investeringar i studie- och yrkesvägledning.

Och argumenten är starka. De handlar om hur vägledning kan löna sig ekonomiskt, utbildningsmässigt och socialt för både individen och samhället.

Så det är i en spännande tid för vägledare vi startar den här tidningen.