”Det första sommarjobbet är som en perfekt syv-insats”, skriver Vi Vägledares krönikör Elin Fellers.

LÄS MER Elin Fellers: ”Sätt ord på dina kompetenser!”

Sommarjobb är inte lätt. Jag minns från min tid på en gymnasieskola hur många som ville ha hjälp med uppgiften att skriva ett cv. Hur framhäver och tydliggör man sina erfarenheter och kompetenser i en ålder när man vanligtvis inte har några erfarenheter från arbetslivet att lyfta fram? I år noterar jag samma tveksamhet hos min dotter, som söker sitt första sommarjobb.

Det första sommarjobbet är som en perfekt syv-insats.

De kommunala feriejobben för skolungdomar annonseras vanligtvis tidigt på våren, sträcker sig över en kort period och kräver inga förkunskaper. I kommunen min dotter är folkbokförd i presenteras ett smörgåsbord av möjligheter, hon uppmanas att ta del av informationen och aktivt välja kategori, såsom att jobba med äldre, med barn eller med socialt entreprenörskap, innan hon skickar in sin intresseanmälan. Proceduren är enkel och tydlig, men garanterad jobb är en ju inte. Den statistik jag finner visar att tre av fyra har fått jobb tidigare somrar och vissa ytterområden tycks prioriterade. På senare tid har förslag om ökade förkunskapskrav i termer av godkända betyg blossat upp, vilket gjort frågan i allra högsta grad politisk. Det senare läser även dottern, vilket föranleder en diskussion kring varför unga sommarjobbar, vilka är drivkrafterna och vad tjänar samhället på detta? Och varför vill hon själv jobba?

Sommarlovet är långt. Och för dem som inte har serier av semesterresor att se fram emot kan det vara skönt, för att inte säga nödvändigt, att ha ett sammanhang. Träffa andra. Göra saker man inte gjort tidigare och lära sig något. Få nya erfarenheter. Så kallade meriter, som man kan ta med sig framåt och som visar att man tagit ansvar, utfört uppgifter, är pålitlig. Ett erkännande som med största sannolikhet gillas av omgivningen. Och så det där med pengar, att faktiskt tjäna egna pengar att spendera eller spara.

Det är dock inte helt lätt att anordna jobb åt unga. Regelverk begränsar arbetsuppgifter och arbetstider, ställer höga krav på introduktion, handledning och ansvar. Att ordna fram arbetsuppgifter som lever upp till detta och samtidigt känns meningsfulla är inte busenkelt för arbetsgivare, och påminner mycket om utmaningarna med att hitta praoplatser till högstadieelever. Men att unga kommer i kontakt med arbetsmarknaden tidigt är viktigt och ju mer engagemang de själva behöver lägga ner, desto bättre – inte för att trösklarna är höga, konkurrensen stenhård eller kraven skyhöga, men för att få tillträde till en arbetsplats där man förväntas uträtta saker, lära sig något nytt och även anpassa sig efter både synliga och osynliga regler. Träna på att ta plats och ansvar på ett sätt man sällan gjort tidigare och givetvis få erfarenheter som fungerar vägledande när man framöver funderar på framtida studie- och karriärval. I detta sammanhang är de allra flesta upplevelser lärorika.

I dotterns fall är det tydligt att hon vill känna sig lite vuxen och kapabel. I bästa fall få göra något i sommar som hon kan fortsätta med under helger och lov i gymnasiet, ha ett extrajobb som hon trivs med. Hon börjar leta bland utannonserade sommarjobb utan krav på förutbildning och nu öppnas plötsligt möjligheterna. Det tycks finnas mycket att välja på men ju mer man läser, desto längre blir kravlistorna. Att leva upp till dem som sextonåring är inte det lättaste. Vi väntar med spänning på sommaren.

LÄS ÄVEN

Elin Fellers: Företagen behöver mentorer

Syven som välkomnar till Sverige

Dinah Gordon Sehlin: Livslång vägledarpassion