Fler lärare polisanmäler hot och våld i skolan

En ny rapport från Brottsförebyggande rådet visar att antalet polisanmälningar i skolan har ökat.

Våld i skolor som leder till vård har inte ökat sedan 2010, enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet.
Däremot har benägenheten att polisanmäla händelser ökat.

Enligt rapporten från brottsförebyggande rådet, BRÅ, finns det skäl att tro att den förhöjda utsattheten bland lärarna när det gäller hot och våld, i huvudsak drivs av förändring vad gäller anmälningsbenägenhet.

Antalet grova våldshändelser som lett till vård är nämligen få.

Endast fem procent av rektorerna i undersökningen uppger att det sker våldshändelser som drabbar lärare och som leder till läkarvård åtminstone en gång per termin – och ingen uppger att det sker oftare än så.

Leder till fler polisanmälningar

Men när någon i personalen drabbas skapar det en oro bland kollegorna vilket leder till en ökad benägenhet att polisanmäla, enligt BRÅ.

Våldshändelser är jämnt fördelat mellan män och kvinnor i polisanmälningarna men eftersom det är fler kvinnor än män som arbetar i skolan kan siffrorna ändå tyda på att män skulle vara något mer utsatta.

BRÅ lyfter fram möjliga orsaker som framkommit i öppna enkätsvar: Män utsätts för att de är fysiskt överlägsna, mer aktoritära, konfrontativa eller tillrättavisande och oftare går emellan i konflikter och oftare är stödpersoner till elever med särskilda behov.

Vanligare bland pojkar

Våld mot kvinnor kan enligt öppna enkätsvar i rapporten möjligen höra samman med att de är fysiskt underlägsna och att elever respekterar dem mindre.

Och det är pojkarna som slåss och enligt BRÅ slåss pojkar i socioekonomiskt svaga områden mer än andra. Nio av tio av gärningspersonerna är pojkar och lika många av offren är pojkar.

Även om det grova våldet fortfarande är på samma nivå som för tio år sedan har tillvägagångssättet förändrats. Förr användes trubbigt våld, idag har kniv blivit ett vanligare tillhygge.

Vidare konstateras att våldet är vanligare i kommunala skolor, på högstadieskolor men att många av de allvarligaste händelserna sker i gymnasieskolor – detta som en konsekvens av att allvarlighetsgraden i händelserna ökar med stigande ålder.

LÄS MER:

Nya siffror: Allt fler utsätts för hot och våld i skolan

30 rapporter om våldet mot lärarna: ”Chockad”

Nya lagen – förbjudet att förolämpa lärare