Nya siffror: Allt fler utsätts för hot och våld i skolan

Statistik från Arbetsmiljöverket visar på en ökning av anmälningar om hot och våld med 22 procent de senaste fem åren.

Ny statistik från Arbetsmiljöverket bekräftar bilden många lärare redan har.
Allt fler utsätts för hot och våld i skolorna – en ökning med 22 procent senaste fem åren.
– Det har också fått en allvarligare karaktär, säger Kristian Hansson, sakkunnig inom skola och utbildning på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har på uppdrag av Vi Lärare tagit fram ny statistik över antalet anmälningar om hot och våld i skolor de senaste fem åren.

Trots att siffrorna för 2023 inte är slutredovisade går det redan att konstatera att antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om allvarliga händelser kopplat till hot och våld på grundskolan och gymnasiet ökat med drygt 22 procent sedan 2018.

För fem år sedan gjordes 863 anmälningar och hittills i år har 1058 anmälningar kommit in.

– Vi har inlett en tillsyn av arbetsmiljön för lärarna med fokus på hot och våld, på förekommen anledning. Vi har besökt omkring 1000 skolor och arbetet beräknas vara klart framåt sommaren, säger Kristian Hansson.

Han har varnat tidigare

Kristian Hansson, Arbetsmiljoverket.

Anmälningarna som inkluderar både elever och lärare tyder på en försämrad arbetsmiljö. En utveckling som Kristian Hansson, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, såg och varnade för redan för ett par år sedan.

Han hävdade redan då att siffrorna kunde vara i underkant eftersom det finns en avtrubbningseffekt. Hot och våld riskerade att bli normaliserat, en del av jobbet.

– Så är det nog. Och våra siffror ger inte hela sanningen eftersom det finns andra rapporteringssystem hos till exempel Skolinspektionen, Barn- och elevombudet (BEO), kommunernas egna system med flera.

Fler än i övrigt arbetsliv

Så trots en avtrubbningseffekt, misstanken om att lärare och skolpersonal inte rapporterar alla tillbud, så ökar ändå anmälningarna.

– De så kallade 3-3a-anmälningarna (kapitel 3 paragraf 3 i arbetsmiljölagen, reds anm) som görs inom skolan är fler än genomsnittet för övriga arbetslivet, så vi är oroade. Grundskollärarna har nu intagit förstaplatsen inom arbetsorsakade besvär, enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport.

  • De inrapporterade hoten har ökat från 264 till 340, en ökning med nära 29 procent.
  • Anmälningar om fysiskt våld har ökat från 597 till 715, en 20-procentig ökning.

– Det är orimligt att skolpersonal ska känna sig rädda för att gå till jobbet och därför är det viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder. Men man ska komma ihåg att det finns mycket kunskap och verktyg på skolorna och att skollagen kräver att det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagoger.

Så ser statistiken ut

Enligt AFA försäkrings senaste statistik för lärare och skolledare är skador som följd av hot och våld den tredje vanligaste skadeorsaken och kvinnliga lärare utsätts i högre grad av fysiskt våld än de manliga kollegorna. 

Där framgår att i skador framkallade av hot och våld så står någon form av fysisk attack bakom 60 respektive 47 procent av kvinnor och mäns olyckor. Attacker kan vara slag, knuffar eller sparkar riktade mot skolans pedagoger. Verbala hot står för 40 respek­tive 53 procent av skadorna för kvinnor och män. Hoten kan vara verbala, hotbrev eller hot genom telefonsamtal. 

Av samtliga hot- och våld­skador var två procent orsakade av för­äldrar, resterande 98 procent var orsakade av elever, enligt AFA Försäkring.

Listan – här har anmälningarna ökat mest

Här ökar anmälningar om allvarliga händelser orsakat av hot och våld bland lärare och elever mest:

Län                                     2018            2023

Östergötlands län             58                 150

Västra Götalands län        115               173

Västerbottens län             7                    29

Västmanlands län             9                    21

Örebro län                         20                 42

 

Kommun    2018    2023

Avesta            3       11

Borås              3      22

Göteborg       34     55

Haninge          2       9

Kristianstad     3    14

Kungsbacka  12    36

Lindesberg      0    10

Linköping       13    46

Mjölby              4    31

Norrköping     31    55

Oskarshamn    3      9

Partille             1       9

Sigtuna            9     17

Skara               0       7

Säffle               1       7

Söderköping    1     12

Täby                0       8

Uddevalla        1     14

Umeå              0     18

Västerås          6     16

Örebro             3     17

Östersund        5     10

 

Utvecklingen i de fyra största städerna: 

Stad           2018    2023

Stockholm    86        63                

Göteborg     34        53

Malmö          91       56

Uppsala       17       19

  • Källa: Arbetsmiljöverkets statistik om ”Anmälda allvarliga händelser i arbete till Arbetsmiljöverket enligt 3 kap 3 a § AML orsakat av hot och våld

LÄS MER: 

Läraren om anmälningarna: Problemen är mycket större

Tusen skolor granskas efter ökning av hot och våld