Tusen skolor granskas efter ökning av hot och våld

Nu inleder Arbetsmiljöverket en granskning av skolors arbete mot hot och våld.
– Orsaken är det ökande antalet anmälningar, säger Annika Schmidt, Arbetsmiljöverket.

LÄS ÄVEN: Granskning: Varje timme hotas en lärare av elever

En artikel i Vi Lärare visar att anmälningarna om hot och våld fördubblats på tio år – utan motsvarande ökning i elevantal.

Under våren 2023 drar Arbetsmiljöverket i gång en granskning av tusentalet grund- och gymnasieskolor.

– Vi ska bland annat undersöka hur man arbetar med frågor kring hot och våld, hur säkerhetsrutinerna ser ut, hur tillbudsrapporteringen går till, hur man analyserar inträffade händelser för att kunna förebygga att det inte händer igen och hur man arbetar med riskbedömningar. Men också vad för krishjälp och stöd som personalen erbjuds om det inträffar något, berättar Annika Schmidt, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Skolorna som väljs ut

Skolorna väljs ut efter antal anmälningar om hot och våld, eller om de uppmärksammats i andra inspektioner.

Tanken är att det ska gå att förebygga hot och våld så långt som möjligt. Inspektörerna kommer att gå igenom eventuella händelser eller tillbud på skolan, genomföra riskbedömningar och gå igenom åtgärder.

Men myndigheten vill också se över skolornas rutiner för att undersöka och hantera risker samt lokala säkerhetsrutiner och tillgång till första hjälpen och krisstöd.
Tillsynen väntas pågå till sommaren 2024.

LÄS ÄVEN: 

Facket: Det som pågår i kommunerna är ett lagbrott

Forskare ska hitta sätt att motverka hot och våld

Fackets larm kan ha blivit en vändning för problemskolan

Tänk på det här om du utsätts för våld på jobbet