Tänk på det här om du utsätts för våld på jobbet

Om du utsätts för hot eller våld i anslutning till jobbet bör du omedelbart kontakta din chef.
– Det är viktigt att dokumentera eventuella skador och vad som har hänt, säger Erik Ekström som är ombudsman på Sveriges Lärare.

LÄS ÄVEN: Granskning: Varje timme hotas en lärare av elever

Arbetsgivaren är ansvarig för att medarbetarna har en säker arbetsmiljö och ska se till att risker förebyggs. På varje skola ska det finnas en handlingsplan och tydliga rutiner för vad som ska göras om exempelvis en lärare utsatts för hot eller våld eller riskerar det.

– Alla anställda på skolan ska känna till rutinerna, säger Erik Ekström.

– Har du själv blivit skadad eller mår dåligt efter en händelse ska du ta kontakt med vården. Gäller det en kollega ska man i ett akut läge tillkalla hjälp, men också se till att chefen får information och även finnas där för kollegan.

Bra att skriva ner vad som hände”

Det är viktigt att eventuella skador dokumenteras.

– Efter en tid kan det vara svårt att exakt komma ihåg händelseförloppet. Det är bra att skriva ner vad som hände, vilka som var närvarande och fotografera eventuella skador, märken eller liknande.

Erik Ekström, ombudsman på Sveriges Lärare.

– Du bör så snabbt som möjligt anmäla till din chef vad som har hänt. Du bör också informera skyddsombudet som dessutom kan vara med vid möten med chefen för att stötta, säger Erik Ekström.

Tillbud och händelser med våld eller hot om våld ska dokumenteras och utredas. Arbetsgivaren är skyldig att anmäla olycksfall till Försäkringskassan och i allvarliga fall ska både tillbud och olycksfall anmälas till Arbetsmiljöverket.

Den drabbade måste anmäla

Ett olycksfall eller arbetsolycka är inte samma sak som fysiska skador. Det kan också vara att den drabbade mår psykiskt dåligt.

Det är viktigt att anmäla händelsen till AFA-försäkringar för att eventuellt få ersättning för inkomstbortfall eller andra kostnader samt för sveda och värk. Det är den drabbade själv som måste anmäla.

Bör man även göra en polisanmälan?

– Har någon blivit utsatt för hot eller våld är det ofta rimligt att det görs en polisanmälan. Det som är oacceptabelt i samhället är också oacceptabelt i skolan. JO menar dock att skolan bör vara återhållsam när det gäller att polisanmäla barn i de yngre åldersgrupperna, säger Erik Ekström.

Har rätt till krisstöd

Medarbetare kan göra en polisanmälan även om rektor inte vill att det sker.

– Det är viktigt att det på skolan finns tydliga rutiner kring polisanmälningar, men även när det gäller orosanmälningar utifrån socialtjänstlagen.

Erik Ekström berättar att den som utsatts för hot eller våld i samband med jobbet har rätt till krisstöd eller liknande av arbetsgivaren.

– Det är vanligt att man får stödet via företagshälsovården. Arbetsgivaren – rektor – ska följa upp hur den drabbades arbetssituation ser ut och undersöka om det finns behov av anpassningar.

LÄS ÄVEN: 

Facket: Det som pågår i kommunerna är ett lagbrott

Forskare ska hitta sätt att motverka hot och våld

Fackets larm kan ha blivit en vändning för problemskolan