Forskare ska hitta sätt att motverka hot och våld

Sofia Persson, docent i sociologi, och docent Ilse Hakvoort vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, båda vid Göteborgs universitet, forskar på hot och våld mot lärare.

Ett nytt forskningsprojekt ska identifiera metoder som kan motverka hot och våld mot lärare.
– Detta är konstigt nog ett område som det forskats lite kring, även internationellt, säger Sofia Persson, docent i sociologi vid Göteborgs universitet.

LÄS ÄVEN: Granskning: Varje timme hotas en lärare av elever

Tillsammans med sin kollega, docent Ilse Hakvoort vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, kartlägger hon hur fyra högstadieskolor lyckats vända en negativ utveckling när det gäller hot och våld från elever gentemot lärare.

– Vi håller just nu på att samla in dokumentation, till exempel handlingsplaner, och intervjuar representanter för huvudmännen, fackliga organisationer och skolledare. Vi ska även göra gruppintervjuer med lärare på de aktuella skolorna.

– Vi har försökt att få en så bred spridning av skolor som möjligt när det gäller bland annat geografi, socioekonomi och storleken på de städer och orter som de ligger i.

Detta ska studien ta reda på

Studien ska bland annat försöka ta reda på:

  • Vilka former av hot och våld riktas mot lärare från elever?
  • Vilka faktorer och situationer bidrar till eskalerande konflikter, hot och våld?
  • Hur påverkar utsattheten lärarna och deras yrkesutövning? 
  • Exempel på vad som kan göras för att motverka hot och våld mot lärare.
  • Vilka konsekvenser har insatserna på de fyra undersökta skolorna fått?

– Förhoppningen är att vi ska kunna ta reda på hur och varför dessa fyra skolor lyckades vända en negativ utveckling och att andra skolor kan dra nytta av den kunskapen, säger Ilse Hakvoort.

Vad har ni hittills kommit fram till?

– Det är ännu för tidigt att lyfta fram några gemensamma framgångsfaktorer. Men det är ingen enkel process att vända en negativ utveckling, berättar Sofia Persson.

– Det är ingen slump att just dessa skolor har lyckats. Det har varit frågan om ett strategiskt arbete och en kraftsamling. Man måste till exempel veta vad det är som triggar hot och våld för att kunna sätta in rätt åtgärder. Det är orsaker som kan variera.

Ett outforskat område

Enligt Sofia Persson är hot och våld mot lärare ett förhållandevis outforskat område.

– Det gäller även internationellt. Forskning kring kränkningar handlar primärt om elever.

– Det finns olika enkätundersökningar om hur vanligt det är, men inte vad som ligger bakom siffrorna. Genom att använda en kvalitativ undersökningsmetod ska vi försöka ta reda på det.

Är det vanligare med hot och våld mot lärare i Sverige än i andra jämförbara länder?

– Det saknas forskning även om det, men det är absolut inget unikt svenskt problem. Enligt flera internationella undersökningar är en otrygg arbetsmiljö en av de främsta anledningarna till att lärare byter yrke.

Studien beräknas vara klar under 2024. 

LÄS ÄVEN: 

Facket: Det som pågår i kommunerna är ett lagbrott

Tänk på det här om du utsätts för våld på jobbet

Fackets larm kan ha blivit en vändning för problemskolan