Granskning: Varje timme hotas en lärare av elever

I genomsnitt varje timme – året runt – hotas en högstadielärare i Sverige av en elev. En del blir även misshandlade.
Det är en arbetsmiljö som gör att flera tusen lärare i lärarbristens Sverige funderar på att byta yrke.
En del har redan gjort det.

LÄS ÄVEN: Fackets larm kan ha blivit en vändning för problemskolan

En lärare bryter näsbenet efter att blivit sparkad i huvudet av en elev. En annan blir hotad och spottad i ansiktet och en tredje träffas i huvudet av en blomkruka som en elev kastat.

Det är bara några av de händelser som vid en enkel internet­sökning ger aktuella exempel på hur lärare utsatts för våld eller hot om våld av elever.

Att döma av anmälningarna till Arbetsmiljöverket gällande allvarliga händelser * i grundskolan som orsakats av hot och våld är ingen del av landet förskonad.

I förhållande till antalet barn i grundskoleåldern lämnades det under åren 2018–2022 in flest anmälningar i Jönköpings, Norrbottens och Östergötlands län. Storstadslänen hamnade i mitten och Gotland och Blekinge i botten.

Våldet har blivit grövre

Under de senaste tio åren har antalet anmälningar mer än fördubblats samtidigt som antalet barn i grundskoleåldern bara har ökat med drygt 20 procent.

Mycket tyder på att det växande antalet anmälningar inte enbart är ett uttryck för en ökad anmälningsbenägenhet, utan att våldet även har blivit grövre.

  • 2017 uppgav 30 procent av grundskollärarna i Arbetsmiljöverkets stora arbetsmiljöundersökning att de under de senaste tolv månaderna utsatts för våld eller hot om våld.
  • 2021 hade andelen ökat till 36 procent, en ökning med 20 procent.

Se undersökningar i botten av artikeln

Har funderat på att sluta

Häromåret svarade 16 procent av högstadielärarna i en undersökning av Lärarförbundet att de funderat på att sluta som lärare på grund av problem med hot och våld på deras skola. Det motsvarar fler än 6 000 lärare.

– Alla i vårt arbetslag har fått slag eller kränkande ord från elever utan att det hänt ett dugg, berättar en lärare i undersökningen.

En annan säger:

– En elev hotade med att jag skulle hamna på sjukhuset, bli allvarligt skadad, om jag fortsatte att lägga mig i.

En lärare hotas varje timme

29 procent av högstadielärarna uppgav i samma undersökning att de under 2020 vid minst ett tillfälle utsatts för hot om våld av en elev. Det motsvarar i genomsnitt – det arbetar cirka 40 000 lärare på högstadiet enligt Skolverket – mer än en lärare i timmen.

Dygnet runt, året runt. Arbetsdagar såväl som lediga dagar.

Fyra procent uppgav att de hotades med våld varje vecka. Det motsvarar 1 600 högstadielärare.

Ska granska 1 000 skolor

För några år sedan konstaterade Arbetsmiljöverket brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet på nio av tio granskade skolor. Ofta gällde bristerna riskbedömningar, säkerhetsrutiner samt utbildning och information om hur personalen ska agera i en skarp hot- eller våldssituation.

I maj i år drar Arbetsmiljöverket igång en ny granskning som väntas omfatta drygt 1 000 grund- och gymnasieskolor och hålla på i ungefär ett år.

Nya regler kring hot och våld mot skolpersonal

  • Från och med augusti 2023 väntas även lärare omfattas av regelverket kring våld eller hot mot tjänsteman, vilket innebär en straffskärpning för den som exempelvis hotar en lärare om hen är straffmyndig.
  • Om knappt ett år ska en statlig utredning komma med förslag på hur bland annat det förebyggande arbetet mot våldsdåd i skolan kan stärkas och om skolpersonal bland annat ska få genomföra kroppsvisitation av elever.

– Vi ska bland annat undersöka hur man arbetar med frågor kring hot och våld, hur säkerhetsrutinerna ser ut, hur tillbudsrapporteringen går till, hur man analyserar inträffade händelser för att kunna förebygga att det inte händer igen och hur man arbetar med riskbedömningar. Men också vad för krishjälp och stöd som personalen erbjuds om det inträffar något, berättar Annika Schmidt, projektledare på Arbetsmiljöverket.

– Orsaken till att vi just nu drar igång en så här pass stor granskning kring skolors arbete mot hot och våld är det ökande antalet anmälningar.

Vad händer i de fall er inspektion upptäcker brister?

– Då ställer vi krav på att de ska åtgärdas.

* Omfattar även elever enligt arbetsmiljölagens krav.

LÄS ÄVEN: 

Facket: Det som pågår i kommunerna är ett lagbrott

Forskare ska hitta sätt att motverka hot och våld

Tänk på det här om du utsätts för våld på jobbet