Nya lagen – förbjudet att förolämpa lärare

John Ahlberk är utredare till förslaget om att ett nytt brott införs – förolämpning mot tjänsteman.

Regeringen ska göra det förbjudet att förolämpa lärare.
Den nya lagen ska införas nästa år.

Den särskilda utredaren John Ahlberk, till vardags generaldirektör för Statens haverikommission har överlämna sitt betänkande om stärkt skydd för offentliganställda till justitieminister Gunnar Strömmer (M).

– Utredningen har haft ett brett angreppssätt och omfattat alla offentliganställda. Lärarna omnämns inte speciellt i utredningen men är en stor grupp i sammanhanget och omfattas absolut av förslagen, säger John Ahlberk till Vi Lärare.

Nytt brott 

John Ahlberk slår i sin utredning fast att våld, hot och trakasserier mot offentliga tjänstemän ökar. Den vanligaste formen är trakasserier. Därför föreslår han nu att ett nytt brott införs – förolämpning mot tjänsteman.

– Det är viktigt för att motverka de förskjutningar som finns inom offentlig verksamhet om vad en anställd upplever sig behöva tåla, säger han.

Ett identifierat problem är att många av dem som förolämpar lärare är under 15 år och därmed inte straffmyndiga. Sker förolämpningen under skoltid har skolan tillsynsansvaret tack vare skolplikten och är därmed ansvariga om brottet begås.

Sker däremot förolämpandet i hemmet utanför skoltid är det vårdnadshavarna som är ansvariga.

– Om gärningspersonen inte är straffmyndig kan personen inte dömas. Det kan göras en polisutredning men det är sällsynt. Istället kan det bli en civilrättslig fråga där barnet självt och – i sällsynta fall – vårdnadshavarna kan bli skyldiga att betala skadestånd till den utsatta, säger skoljuristen Maria Refors Legge.

LÄSTIPS: Sökes: Obehöriga lärare utan ämneskompetens

”Väldigt individuellt”

Och vad som kommer att anses vara förolämpande kan bli svårt att avgöra. 

– Det är väldigt individuellt och ofta kulturellt betingat. Vissa är känsligare än andra och ett vardagligt ord här kan vara väldigt sårande om man kommer från en annan kultur och vice versa, säger Maria Refors Legge.

Utredaren John Ahlberk gjorde ett försök att räta ut frågetecknen kring frågan när utredningen presenterades.

– Ett grovt verbalt angrepp som ”syftar att sänka självkänslan” hos en tjänsteman till exempel ”din jävla hora” och ”din jävla fitta”.

Att kalla en polis för ”potatisgris” är däremot inte en förolämpning, enligt honom.

Sveriges Lärare: Allvarligt arbetsmiljöproblem

Nu har utredningen skickats ut på remiss. Sveriges Lärare är en av remissinstanserna och har fram till mitten av april på sig att svara.  

– Förbundet avser självklart besvara remissen. För närvarande är remissvaret under beredning. Våld, hot och trakasserier riktat mot förbundets medlemsgrupper innebär allvarliga arbetsmiljöproblem och det är bra att frågorna genomlyses och förslag på åtgärder tas fram, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande för Sveriges Lärare.

Justitieminister Gunnar Strömmer har dock redan gjort klart vad regeringen anser:

– Vår grundläggande inställning är att vi kommer att genomföra de åtgärder som utredningen föreslår, säger han.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

Nytt brott som kan ge böter och fängelse

Några av straffskärpningarna som utredningen föreslår:

  • Förolämpning mot tjänsteman. Ett helt nytt brott. Böter eller fängelse i högst sex månader. Fanns tidigare i brottsbalken i form av "missfirmelse mot tjänsteman" men avkriminaliserades.
  • Hot mot tjänsteman. Det straffbara området utvidgas. Alla typer av hot om brottslig gärning omfattas. Förtäckta hot av typen ”Vad bra att din dotter kom hem säkert idag” ska fångas upp bättre liksom hot som rör närstående.
  • Angrepp mot tjänsteman – en ny rubricering av brottet "förgripelse mot tjänsteman". Det ska ge ett starkare skydd mot trakasserier och otillbörlig påverkan. Även försök och förberedelse av brottet kriminaliseras. Även närstående omfattas. Straffskalan skärps till fängelse i högst två år, vid grovt brott fängelse i högst sex år.
  • Olaga förföljelse – ett starkare skydd för upprepade brott, som trakasserier.

Källa: TT/Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet

LÄS ÄVEN

30 rapporter om våldet mot lärarna: ”Chockad”
De skrotar skärmarna – till förmån för böckerna