De skrotar skärmarna – till förmån för böckerna

Skolan satsar nu på bibliotek: ”Blind digitalisering”.

Ut med skärmarna och in med böckerna.
Falkenbergsskolan i Kalmar har dragit slutsatsen att digitaliseringen är skadlig för eleverna.
– Vi har tänkt till och dragit i handbromsen, säger rektorn Per-Ola Jacobson.

Skolresultaten var tydliga och gav alla bevis som behövdes. Åren som skolan lagt på att digitalisera undervisningen har påverkat inlärningen negativt.

Från och med höstterminen ska skärmarna bort från låg- och mellanstadiet och bara användas som komplement till undervisningen på högstadiet.

– Det finns 1000-tals års erfarenhet på området. Basen för inlärning finns i det analoga. Vi har inte ”tänkt om” utan ”tänkt till” och det borde fler huvudmän göra, säger Falkenbergsskolans rektor, Per-Ola Jacobson.

Enligt honom har eleverna som kollektiv blivit lidande av digitaliseringen. 

– De som har bättre socioekonomiska förutsättningar har klarat digitaliseringen bra men för alla andra har det varit sämre. Nu ska vi göra skolan bättre för alla.

”Digitaliseringen har varit blind”

Falkenbergsskolan har varit Kalmar kommuns mest digitaliserade grundskola där även mellanstadieelevernas främsta verktyg har varit en dator. 

– Digitala verktyg och datorer frälser inte unga människors lärande. Digitaliseringen har varit blind, aningslös och naiv och främst fyllt på hårdvaruleverantörernas orderstockar och plånböcker rätt ordentligt.

– Det tragiska är att vi inte pedagogiskt tagit det vidare och det ser vi resultatet av nu.

Skolan satsar nu på bibliotek och på analoga läromedel.

– Riktlinjerna i skollagen att vi ska förbereda eleverna på ett digitalt samhälle innebär inte att allt ska ske digitalt i skolan. Det finns många fördelar med digitala verktyg men de ska användas som komplement till det analoga.

 

LÄS MER

Kornhall: Då behöver man inga lärare – och eleverna inga läromedel

Sökes: Obehöriga lärare utan ämneskompetens

Förskollärare rädda för att anmäla: ”Söker upp en”

Här är experterna som ska se över läroplanen