Här är experterna som ska se över läroplanen

Anna-Karin Wyndhamn, Jonas Linderoth, Agneta Gulz och Christoffer Gillberg är några av experterna som deltar i utredningen.

Regeringen har tillsatt en utredare som ska se över läroplanerna, LGR22.
Nu är det klart vilka experter som deltar i utredningen.

Ökat tryck på fakta och ämneskunskaper. Det är regeringens mål med Läroplansutredningen som tillsattes i december 2023. Målet är nya ämnesplaner.

Särskild utredare är Thomas Persson, tidigare generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan.

”Ny kunskapssyn”

– Det behövs en ny syn på kunskap i svensk skola. Ett viktigt steg är att få på plats läroplaner som är tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper. Jag är därför glad över att kunna koppla experter och sakkunniga med både bred och djup kunskap till utredningen, säger skolminister Lotta Edholm, i ett pressmeddelande. 

Sveriges Lärare kommer att ingå i expertgruppen, tillsammans med organisationer som Friskolornas riksförbund och skolmyndigheterna. Följande experter kommer också att delta i utredningsarbetet:

  • Inger Enkvist, professor emerita i spanska vid Lunds universitet.
  • Linda Fälth, professor vid Linnéuniversitetet, professor i pedagogik med inriktning på läs- och skrivundervisning.
  • Christopher Gillberg, professor i ungdomspsykiatri, Göteborgs universitet.
  • Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och Linköpings universitet.
  • Ola Helenius, professor i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet
  • Martin Ingvar, professor vid neurofysilogi och integrativ medicin, Karolinska institutet
  • Jonas Linderoth, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet
  • Linnéa Lindquist, biträdande rektor, Göteborg
  • Håkan Sjöberg, lärare och universitetsadjunkt i didaktik vid Göteborgs universitet
  • Anna-Karin Wyndhamn, universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet.

Utredningen ska vara klar i februari 2025.

 

LÄS ÄVEN: 
Agneta Gulz: Så skapar du motivation hos eleverna
Skolministern vill skrota extra anpassningar
Hon sågar Skolverket: ”Tror inte lärare kan läsa”