Forskaren: Därför blev lärarens läsprojekt en succé

Forskaren Linda Fälth har följt läraren Anneli Glamsares lyckades läsprojekt, och hittat en rad positiva effekter av det. Foto: Amina Dahlab/Privat
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Eleverna som deltog i läsprojektet "Läsa äger" fick inget lästapp under sommarlovet. Tvärtom ökade deras läsförståelse något och även ordförrådet ökade för de äldre barnen. Det visar forskning från Linnéuniversitetet.

Forskare Linda Fälth, på Linneuniversitet

Linda Fälth, forskare inom läs- och skrivutveckling på Linneuniversitetet, följde läraren Anneli Glamsares "Läsa äger" projekt under första sommarlovet 2018.

I forskningsstudien deltog 120 elever som hade slutat ettan och 115 elever som hade slutat i tvåan. Eleverna gick på tre skolor som låg i socioekonomiskt utsatta områden där en majoritet av eleverna hade svenska som andraspråk. Elevernas läsförmågor kartlades både innan och efter sommarlovet.

Eleverna fick bättre läsförståelse

– Resultatet visar att de elever som rapporterat att de kontinuerligt läst under lovet inte visar något sommarlovstapp utan att ordavkodningen (läsförståelsen, reds anm.) har förbättrats något för de elever som började i årskurs två efter sommarlovet, säger hon.

De äldre eleverna utökade sitt ordförråd i svenska mellan mätningstillfällena före och efter sommaren.

Linda Fälth ser flera vinster med projektet.

– Jag tycker att ”Läsa äger är en lysande satsning för både de ungdomar som blir engagerade och får sommarjobb i projektet och så klart även för de barn som får del av satsningen där vi kunnat visa att de inte tappat i läsförmåga under sommarlovet – vilket ett stort antal tidigare forskningsstudier visat att barn har gjort, säger Linda Fälth.

Så här gick man till väga i Botkyrka i projektet ”Läsa äger”

Elevernas läsförmågor kartlades innan och efter sommarlovet av forskarna. Projektet planerades tillsammans med lärare från de deltagande skolorna och bestod av:

1. Intensivläsningsveckor innan sommarlovet i skolan

2. Föräldramöten med fokus på att förmedla vikten av att fortsätta läsa under lovet – dessa hölls med tolkar närvarande och informationsmaterial översattes till elevernas hemspråk

3. Besök på biblioteken i närområdet med information om hur bibliotek fungerar plus att alla elever fick varsitt lånekort innan sommarlovet startade

4. Varsin egen bok i gåva till alla elever

5. Högläsning som aktivitet på fritids hela lovet

6. Uppmaning att registrera det man läst via www.jagharläst.se