Flera nationella prov läckte efter en timme

”Vi försöker bevaka sociala medier och vara proaktiva, men det är inte alltid vi hinner hålla jämna steg med ungdomarna eller de som sprider uppgifterna”, säger Jessica Jarhall, enhetschef på Skolverket.

En timme efter att niorna skrivit sina nationella prov låg provuppgifter i flera ämnen ute på sociala medier.
– Det är förjävligt, så länge elever får tillgång till proven på det här sättet har vi inget rättssäkert och likvärdigt bedömningssystem, säger en lärare till Ämnesläraren.

Fysik, kemi, biologi, engelska, svenska. Listan på nationella prov som fotats av och spritts på Tiktok och andra sociala medier efter det senaste provtillfället är lång.

– De låg ute redan efter en timme. Jag har själv sett hela eller delar av provet i kemi och fysik. Biologi läckte också, likaså delproven i engelska och svenska där eleverna ska läsa en lång text och svara på frågor.

Det säger en lärare som undervisar i matematik och NO-ämnen på högstadiet, men vill vara anonym.

– Bilderna är perfekta, allt är väl synligt och jag tror att de är tagna med mobiltelefon, trots att mobilerna ju ska samlas in.

”Det är förjävligt”

På lärarens skola, som ligger i Stockholmsområdet, har kollegorna i år skapat ett eget uppföljningsprov som bygger på material från tidigare NP som inte fått spridning och inte har med årets nationella prov att göra.

– Vi använder framför allt proven för de elever vi är osäkra på och där vi känner att det behövs ett extra bedömningsunderlag.

När läraren har pratat med elever om att provuppgifter sprids möter hon mycket frustration.

– De tycker att det är förjävligt. Här kämpar de sig svettiga med proven och så ska de kanske bedömas på samma villkor som andra elever som redan sett svaren. Det är inte rättvist.

Läraren anmälde sina iakttagelser till Skolverket och har även försett myndigheten med skärmdumpar.

– Jag skrev till Skolverket att läckorna är jättelätta att hitta på nätet. När du hittat ett prov kommer hela flödet.

Skolverket: Svårt att hålla jämna steg

För några år sedan skärpte Skolverket reglerna runt NP, till exempel ska allt provmaterial numera förvaras inlåst. Skolorna får inte öppna förslutningarna förrän samma dag som provet genomförs. Bedömningsanvisningarna skickas inte ut till skolorna förrän efter genomförandet.

– Vi försöker bevaka sociala medier och vara proaktiva, men det är inte alltid vi hinner hålla jämna steg med ungdomarna eller de som sprider uppgifterna, säger Jessica Jarhall, enhetschef på Skolverket.

Hon understryker att myndigheten inte har några uppgifter om att prov i år ska ha spridits i förväg.

– Det vi har sett själva är att årets prov i fysik har spridits i efterhand och fanns på Tiktok, men det är ingen garanti att inte proven i fler ämnen kan finnas där. När det gäller Tiktok har de tagit bort det material som vi har anmält dit.

Om nationella prov får spridning före provtillfället kan det bli aktuellt att eleverna måste genomföra helt nya prov. Men om proven, som nu, redan är genomförda påverkas inte resultatens giltighet av att proven fått spridning i efterhand, betonar Jessica Jarhall.

– Men det är förstås allvarligt ändå eftersom proven är sekretessbelagda. Vi vill inte ha någon spridning över huvud taget. 

Kan göras i efterhand

Även när prov sprids i efterhand kan det bli problem eftersom det alltid finns elever som varit sjuka eller av andra skäl varit frånvarande på provdagen och därför behöver göra provet vid ett senare tillfälle. Det är i så fall upp till rektor att besluta om detta. De nationella proven är vanligtvis under sekretess flera år efter provgenomförandet då uppgifter kan komma att återanvändas.

– Att ta fram nationella prov tar minst ett och ett halvt år för att de ska vara så säkra som möjligt, det vill säga att de mäter det de ska mäta och att de innehåller en lagom mängd uppgifter. Proven tar både lång tid att konstruera och testa ute i skolorna. Det finns inte resurser att ha hur många prov som helst i omlopp.

Nu öppnar skolorna proven i pappersformat på provdagen. När proven snart blir digitala blir de inte tillgängliga förrän Skolverket släpper dem fria.

– På det sättet blir de säkrare, för då kommer vi kunna styra när de är tillgängliga, säger Jessica Jarhall.

LÄS ÄVEN

Elever skolkar från NP för att skydda sina betyg

Så godkänns elever som inte kan läsa på nationella provet i svenska

Sandström: Nationella proven i svenska leder oss fel

Debatt. Orimligt att en termins studier räcker för godkänt slutbetyg i NO-ämnen

Så många betyg höjs jämfört med nationella proven