Därför brister elevers förståelse för likhetstecknet

Lars Madej är filosofie doktor och excellent lärare på institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi vid Uppsala universitet.

Vi ska inte bara prata om vad likhetstecken är, vi måste även följa upp det i det praktiska arbetet. Det menar didaktikforskaren Lars Madej, som konstaterar att många elever inte ens vet hur ett likhetstecken ska användas.

1. Likhetstecknets betydelse

”Samma sak.” Så beskriver många elever likhetstecknets innebörd. Men när det väl blir dags att räkna är det långt ifrån självklart att de använder likhetstecken på det sätt de definierar det verbalt, enligt didaktikforskaren Lars Madej.

– Det här gäller även det omvända. Elever som kan hantera likhetstecken som en relation kan definiera det som något som ”ger svaret” på en uppgift. Med andra ord finns det inte alltid en koppling mellan hur eleverna definierar likhetstecken och vad de gör.

2. Måste tränas i praktiken

Lars Madej berättar att man ofta pratar om vad likhetstecken är, utan att följa upp det i det praktiska arbetet. Han ger ett uppgiftsexempel: ”43+78= 45+76, stämmer det här?”

– Vissa elever kommer svara ”nej, för att 43 plus 78 är inte 45 plus 76”. De tänker att likhets­tecknet visar svaret medan de som arbetar utifrån att likhetstecknet betyder samma som, räknar ut båda sidor var för sig. Andra tar ett steg till och tänker ”om jag flyttar två från 78 till 43 så står det samma sak på båda sidor”.

3. Bristfälliga läromedel

Lars Madej ser brister i dagens läromedel. Där finns ofta bilder – exempelvis balansvågar – som visar att likhetstecken är en matematisk symbol med samma mängd på båda sidorna. Men i uppgifterna stannar man vid att räkna ut värden där det finns ett givet svar, till exempel luckupp­gifter som 8+_= 9+4.

– Uppgifterna vinklas sällan så att eleverna får arbeta med den matematiska strukturen. Om vi i stället tar en uppgift med två saknade tal, till exempel 8+(blå ruta)=(röd ruta)+4 öppnar vi för att undersöka hur de två saknade talen samvarierar och kan påbörja ett algebraiskt tänkande. 

4. Kan förbättra matteresultaten

Förståelsen för likhetstecken har stor betydelse för matematik­undervisningen och elevernas resultat, poängterar Lars Madej.

– Likhetstecken är centralt för ekvationslösning, som man ägnar sig mycket åt högre upp i åldrarna. Då är det väldigt viktigt att förstå hur matematiken hänger ihop och är uppbyggd, så jag misstänker att en större förståelse för likhetstecken kommer påverka resultaten, men det kan jag inte säga med säkerhet. 

Här hittar du avhandlingen:X – men sen då? Algebrans stora idéer från första klass till högre matematik”.

LÄS ÄVEN

Hon ska ta reda på hur en bra mattelösning skrivs

Fem lärare prisas för sin innovativa undervisning

Persson: Sluta plocka billiga poäng och ta tag i skolans riktiga problem

Rutinerad mattelärare för arvet vidare

Ambulerande lärare får fart på matematiken