Debatt: Skolverkets omskrivna betygskriterier lämnar oss kemilärare i sticket

Ann-Sofi Johansson är gymnasielärare i kemi i Västerås.

Det finns en uppenbar risk att elever kan få betyg i kemi utan att kunna något, eller i varje fall väldigt lite, inom vissa huvudområden, skriver gymnasieläraren.

Kemilärarkollegor, är det bara jag som missat vad som händer gällande betygssättningen i nya ämnesplanen Gy25? Det finns en central skrivning som jag tycker saknas för betyget E.

Gy11: ”Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden.”

Gy25: ”Eleven visar godtagbara kunskaper om kemins begrepp, modeller och teorier och ger enkla förklaringar av kemiska samband.”

”Skolverkets svar övertygar inte”

Formuleringen ”från vart och ett av kursens olika områden” är borttagen. Det finns en uppenbar risk att elever kan få betyg i kemi utan att kunna något, eller i varje fall väldigt lite, inom vissa huvudområden. Varför har de gjort så här? Jag ställde frågan till Skolverket och de svarade att formuleringen ”från vart och ett av kursens olika områden” är borttagen delvis för att få en likvärdighet mellan olika ämnen. Det är endast i kemi, biologi och fysik som den formuleringen finns idag.

Har Skolverket missat att olika ämnen har olika karaktär? Vad är problemet med att ha kvar tvingandet att elever måste ha med sig kunskaper från alla centrala områden? Vidare skriver Skolverket: ”När betyg ska sättas i en nivå i ett ämne gör läraren en bedömning av elevens samlade kunskaper utifrån betygskriterierna i förhållande till ämnets syfte, centrala innehåll och den undervisning som bedrivits, därför är det osannolikt att en elev skulle kunna bli godkänd utan kunskaper om till exempel kemisk bindning.”

”Därför är det osannolikt” innebär väl i praktiken att det ändå kan vara möjligt – eller?

Tar bort tydligt handtag

Vi lärare är professionella och vana vid att hantera olika typer av underlag och innehåll i kurserna så jag tror inte det egentligen blir något större problem med betygsättningen i de flesta fallen. Det som däremot stör rejält är att man medvetet tar bort det tydliga handtag som vi kan luta oss mot i kommunikationen med elever. Många av oss har elever som missat vissa avsnitt under kursens gång och som behöver komplettera olika delar. I dessa fall är det mycket pedagogiskt att kunna hänvisa till ”från vart och ett av kursens olika områden”.

Att Skolverket väljer att ta bort en bra formulering för att det ska anpassas till andra ämnen är för mig oförståeligt. Man har missat den stora poängen i att ha ett styrdokument som är tvingande och visar för eleverna vad som gäller. Varför vill Skolverket försvåra för oss i tydligheten mot elever?

Ann-Sofi Johansson, gymnasielärare i kemi i Västerås

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Ämnesläraren

LÄS ÄVEN

Så godkänns elever som inte kan läsa på nationella provet i svenska

Låga krav – då godkänns elever som inte kan läsa och skriva

Så upptäcker de svårigheterna som nationella proven missar

Språksvaga elever får det tufft även i kemin

Forskare: Lärare måste bli bättre på att visualisera kemin