Politikerns svar på mattelärarens larm: ”Plågar mig”

Det plågar mig varje dag, men vi kan inte göra mer, säger Anna Svalander (L), kommunalråd i Borås.

De galet stora kunskapsskillnaderna i högstadieläraren Anna Smits helklass fick henne att uppgivet undra: ”Var ska jag börja?” Artikeln har väckt reaktioner och nu svarar Borås skolkommunalråd:
– Det plågar mig varje dag, men vi kan inte göra mer, säger Anna Svalander (L).

Hon blev starkt berörd av matematik- och NO-läraren Anna Smits berättelse från Särlaskolan. Men hon blev inte förvånad.

– Jag vet att det jättetufft på många skolor i kommunen. Det gör ont i hjärtat att tänka på det.

Anna Smit efterlyser fler lärare i klassrummet, fler grupper av elever som kan få anpassad undervisning. Vad kan du säga till henne och andra lärare i hennes situation?

– Jag håller helt med henne, idealet vore att kunna nivågruppera mera. Men vi har de pengar vi har från skatter och statsbidrag, vi har inte mer. 2024 är ett riktigt skitår med krig och inflation och ökade pensionskostnader. Reformutrymmet är borta.

Anna Svalander vill inte gå in på hur skolorna skulle kunna lägga upp sitt pedagogiska arbete utifrån befintliga resurser, ”det är inte en uppgift för oss politiker, det måste professionen avgöra”.

Rektorn: Vänder och vrider på pengarna

På Särlaskolan har Anna Smit nyligen fått en ny rektor, Daniel Stern:

– Vi vänder och vrider på de pengar vi har, säger han. Vissa elever får undervisning i mindre sammanhang en del av dagen. Men fler borde få det.

Han exemplifierar hur de tvingas använda en speciallärare på ett sätt som inte är önskvärt:

– Hon borde få använda all sin tid till att undervisa mindre grupper eller elever i behov av stöd. Men budgeten räcker inte för det, istället måste hon också undervisa helklass i svenska.

Han var själv lärare på Särlaskolan för 15 år sedan. Det var tufft redan då, men inte som för Anna Smit och hennes kollegor.

– En orsak är elevsammansättningen. Då hade cirka 30 procent utländsk bakgrund, idag är det 70 procent. Och många av dessa elever är språksvaga.

Daniel Stern tror inte att politikerna blundar för problemen, men han undrar om deras prioriteringar är helt genomtänkta.

– Varje insparad krona i skolan idag leder till ökade kostnader längre fram.

Uppmaningen till skolministern

Anna Svalander säger inte emot, men menar att det varit svårt att prioritera annorlunda mellan kommunens olika verksamheter.

– Situationen är problematisk inom många verksamheter, äldreomsorgen och hemtjänsten och förskolan är också i behov av mer resurser.

Har du krigat för skolans sak?

– Om jag hade fått rå över det själv så hade mer pengar gått till skolan, men allt handlar om förhandlingar.

Ämnesläraren har sökt kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S), men han avböjer en intervju och hänvisar till just Anna Svalander.

Ett tag såg det ut som att grundskolenämnden i Borås skulle behöva spara 18 miljoner i år, men blev inte riktigt så illa.

– Vi lyckades få ner siffran, nu får nämnden 8 miljoner mindre än i fjol, säger Anna Svalander. För att klara det lade kommunen en budget med negativt resultat, något som oppositionen kritiserade starkt.

Borås styrs av en mittenkoalition där Socialdemokraterna har ordförandeposten i kommunstyrelsen. Men i regeringen är det Anna Svalanders partikamrat Lotta Edholm som är skolminister. Ditt budskap till henne?

– Vi fick ju vissa tillskott i höstas, men vi måste få mer. I princip gillar jag inte riktade statsbidrag, nu behövs mer bidrag direkt till skolan. Och de ska gå till skolan generellt, inte riktas till exempelvis fler läroböcker eller speciella tjänster.