Så kan lärare bli bättre på att visualisera kemin

"Förr var det bara forskare som använde augmented reality, virtual reality och andra tekniker, men nu kan man ladda ner en app i mobilen och sätta på sig särskilda glasögon", säger Emelie Patron (till vänster). Foto: Privat och Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i matematik, teknik, naturvetenskap mm

Animationer, experiment, bilder och modeller av molekyler kan göra det enklare för elever att ta till sig undervisningen i kemi och andra naturvetenskapliga ämnen. Men först måste lärarna bli bättre på att använda de visuella verktygen, menar forskaren Emelie Patron.

Kemiska processer kan inte observeras med blotta ögat. Därför behöver de synliggöras med hjälp av till exempel bilder, animationer eller experiment, konstaterar Emelie Patron, forskare i naturvetenskaplig didaktik. I sin doktorsavhandling, som hon nyligen lade fram vid Linnéuniversitetet, använder hon begreppet visuella representationer för att beskriva de resurser som används för att synliggöra kemiska fenomen.

– Lärare ser ofta 3D-strukturer framför sig när de tittar på en kemisk strukturformel, men det gör sällan eleverna, konstaterar hon.

Krävs fortbildningar

Emelie Patron är utbildad lärare i kemi och biologi och ville genom sitt avhandlingsarbete få en bättre bild av hur lärarna använder visuella representationer i kemiundervisningen. Det visade sig att de inte alltid funderar över sina val och hur de arbetar med de visuella verktygen i klassrummet.

För att få en ändring till stånd behöver lärarutbildningen bli bättre på att ge blivande lärare möjlighet att reflektera över sin användning av visuella representationer. På det viset får de bättre möjlighet att hjälpa eleverna att utveckla sin egen förståelse.

– Både lärarutbildningen och fortbildningar för kemilärare måste lyfta fram betydelsen av visuell kommunikation i klassrummet. Det sker tyvärr alltför sällan, säger Emelie Patron.

Finns den teknik som behövs i klassrummen?

– Skolorna måste se till att lärarna har tillgång till de visuella verktygen, men också att de får vidareutbildning i hur de kan användas. Det måste komma ovanifrån.

Samtidigt börjar tekniken bli allt mer tillgänglig.

– Förr var det bara forskare som använde augmented reality, virtual reality och andra tekniker, men nu kan man ladda ner en app i mobilen och sätta på sig särskilda glasögon. Kostnaden behöver inte vara så hög. Men lärare måste känna sig bekväma med tekniken och veta var de hittar den.

Arbetar som lärarutbildare

Emelie Patron började forska ett halvår efter att hon tagit sin lärarexamen. I dag undervisar hon på lärarutbildningen på Linnéuniversitet. För de blivande kemilärarna brukar hon hålla en särskild föreläsning om vikten av att reflektera över hur visuella representationer kan användas i undervisningen för att öka elevers förståelse i kemi.

– Jag ser saker med andra ögon idag än innan jag började arbeta med avhandlingen. Det gör att jag känner att jag kan bidra till att lärarstudenterna får med sig en hel del nya tankar som de kan använda sig av när de kommer ut i arbetslivet.

Arbetssättet är inte bara gångbart i kemiundervisningen.

– Just kemi upplevs av många som ett svårt ämne och en anledning till det är att många kemiska processer inte kan observeras med blotta ögat. Därför är visuella representationer nödvändiga i kemiundervisningen. Men det passar alla naturvetenskapliga ämnen. Likaså matematik och teknik, säger Emelie Patron.

Här hittar du Emelie Patrons avhandling.

LÄS ÄVEN

Vardagsnära kemi ska väcka elevers intresse

Tävlande elever presterar sämre i kemi

Stabila ämneskunskaper stärker elevernas argumentation

Prisad professor avdramatiserar kemin