Lärarprofiler prisades på matematikbiennalen

Lärarna Per Berggren och Cecilia Christiansen prisades på matematikbiennalen.

Per Berggren och Cecilia Christiansen belönas för att sprida glädje i matteundervisningen.
– Jag är stolt som en tupp, säger Per Berggren, efter att de första stipendierna ur Peder Claessons minnesfond delades ut vid matematikbiennalen i Örebro.

Mångåriga insatser för undervisningen i matte belönades när årets upplaga av matematikbiennalen gick av stapeln i Örebro.

– Det känns fantastiskt roligt. Jag har jobbat länge för att matematik ska bli ett ämne som upplevs som utmanande, spännande och till och med lite roligt, säger Per Berggren, grundskollärare i matematik sedan ett 30-tal år och avgående ordförande i Sveriges matematiklärarförening.

Tillsammans med matematikläraren, läromedelsförfattaren och lärarfortbildare Cecilia Christiansen fick han ta emot de första stipendierna ur Peder Claessons minnesfond.

Peder Claesson avled i januari 2022 efter att under ett långt yrkesliv varit pådrivande för att utveckla undervisningen i matte, både som ämneslärare och lärarutbildare. Han tog initiativ till den första matematikbiennalen 1980 och var i mitten av 1990-talet med och startade Sveriges matematiklärarförening.

”Ett fantastiskt tillfälle”

Minnesfonden, som startades av Peder Claessons anhöriga, har som ett av sina främsta syften att uppmärksamma engagerade lärare som med lustfyllda och okonventionella metoder ökar elevers intresse för matte.

– Matematikbiennalen är ett fantastiskt tillfälle att träffa engagerade kollegor och utbyta erfarenheter. Den är hjärtat i mattelärares fortbildning och leder till att det startar helt andra nätverk som gör att fortbildningen lever vidare mellan träffarna, säger Per Berggren.

Att få stipendiet under biennalen blir en påminnelse om vidden av Peder Claessons bidrag till matematikundervisningen i Sverige, framhåller Cecilia Christiansen. Under sitt mångåriga arbete som ämneslärare i bland annat matematik har hon varit ledande i introduktionen av blockmodellen – som är en del av Singaporemetoden – i Sverige.

– Peder är en av mina förebilder, han är en idéförverkligande didaktiker och matematiklärare. Jag fick möjlighet att träffa honom och hans hustru Ulla-Britt under sommarkurserna i Mullsjö. Han var en engagerade guide, mycket intressant att lyssna till, säger hon.

Vad tyckte du var mest givande under årets biennal?

– Möjligheten att enkelt få träffa och prata matematikdidaktik med så många andra matematiklärare och forskare från hela Sverige. De ger nya insikter om inlärning och om matematikundervisning, säger Cecilia Christiansen.

Hon blir ny ordförande

Biennalen hålls vartannat år och lockar mellan 2 000 och 3 000 matteintresserade pedagoger, skolledare, forskare och studenter till två dagar fyllda av föreläsningar, workshops, utställningar och andra aktiviteter.

Per Berggren var själv en aktiv föreläsare under biennalen. I sin roll som lärare föreläste han både om resonemang i matten och om begreppet matematikängslan. Under de två dagarna i Örebro höll matematiklärarföreningen sitt årsmöte. Efter många år som ordförande lämnade Per Berggren sitt uppdrag och efterträddes av Bodil Lövgren, matematikutvecklare i Västerås stad.

– Jag sitter kvar i styrelsen och fortsätter att verka för att förbättra och – när så behövs – förändra matematikundervisningen så att fler ska tycka att den är intressant, säger Per Berggren.

Juryns motivering

Så här skriver juryn om Per Berggren och Cecilia Christiansen:

”Lyckas med engagemang för både ämnet och eleverna göra matematiken fascinerande och intressant. Inspirerar kollegor och strävar efter att utveckla sig och andra. Delar generöst med sig av erfarenheter och idéer och är flitiga och återkommande föreläsare på matematikbiennaler och andra mötesplatser för lärare. Visar i ord och gärning att matematik kan vara källa till glädje.”

LÄS ÄVEN

Fem lärare prisas för sin innovativa undervisning

Rutinerad mattelärare för arvet vidare

Ambulerande lärare får fart på matematiken

Förälderns matteklubb skapade dilemma för skolan

Därför satsar matteläraren på begreppsliga uppgifter