Fem lärare prisas för sin innovativa undervisning

De fem pristagarna från vänster: Elin Gädda, Jens Bjelvenmark, Susanne Tegler, Cristina Bernardez Marti och Vera Lundström. Foto: Fredrik Andersson (bilden på Elin Gädda), Emma Tegler (bilden på Susanne Tegler) och privat

Nu har fem lärare tilldelats årets Ingvar Lindqvistpris. Den gemensamma nämnaren är uppenbar: uppfinningsrik undervisning med eleverna i fokus.

Nu har fem lärare i matematik, naturvetenskap och NO korats till årets prestigefyllda Ingvar Lindqvistpris, som Kungliga Vetenskapsakademien delar ut. Syftet med priset är att visa på lärarnas viktiga roll i samhället. 

De färdigheter som betonas i motiveringarna kan handla om en mängd olika lärarförmågor. Alltifrån relationen till eleverna till uppfinningsrikedom eller undervisning som motiverar. För det är elever, kollegor, skolledare och föräldrar som nominerar lärarna ifråga.

Här är årets pristagare, utan inbördes rangordning:

Susanne Tegler.

1. Susanne Tegler som arbetar på gymnasieskolan Spyken i Lund får priset i fysik. I hennes klassrum kan eleverna ges i uppgift att ta reda på hur man håller elektronikkretsar varma under den kalla natten på månen, eller andra smarta utmaningar. Susanne Teglers ambition är att få eleverna att känna sig trygga och därmed våga ta sig an fysiken.

I juryns motivering står det bland annat att Susanne Tegler får priset ”för att hon med hjälp av eget material och laborationer knyter fysiken både till vardagliga problem och till aktuella händelser”. 

Utmärkelsen kom som en stor överraskning för pristagaren själv.

– Jag har så många kompetenta och omtyckta lärare omkring mig så lite chockad blev jag allt, säger Susanne Tegler.

Elin Gädda.

2. Elin Gädda, lågstadie- och förskollärare på skolan Rälsen Norrviken i Sollentuna får priset i NO. Hon beskrivs som en engagerad lärare som ofta tar med sig sina elever på äventyr.

Något juryn även tar fasta på i sin motivering där det bland annat står att Elin Gädd prisas ”för att hon med verkliga utmaningar och äventyr utomhus tillsammans med eleverna väcker deras nyfikenhet och entusiasm för naturvetenskap”.

– Att jag skulle få Ingvar Lindqvistpriset, det fanns inte på kartan. Det känns fantastiskt att någon uppskattar det man gör. Jag känner mig både stolt och glad, säger Elin Gädda.

Cristina Bernardez Marti.

3. Cristina Bernardez Marti och Jens Bjelvenmark på Gullmarsgymnasiet i Lysekil delar på priset i biologi och kemi. Genom att koppla ihop biologi och kemi har de skapat en

Jens Bjelvenmark.

”en unik lärmiljö” på Gullmarsgymnasiet där det finns en spetsutbildning med marinbiologi som inriktning.

Efter skoldagens slut bjuder Cristina Bernardez Marti och Jens Bjelvenmark en gång i veckan in alla elever till Science Club – en frivillig aktivitet där eleverna har fått bygga alltifrån undervattensfarkoster till mätinstrument för att mäta havsströmmar, tillsammans med Göteborgs universitet.

Vera Lundström.

4. En annan överraskad och smått chockad pristagare är läraren Vera Lundström på Umeå elitidrottsgymnasium. Hon får priset i matematik.

– Jag kunde nästan inte sova i natt efter att jag fått beskedet.

Hon uppskattas för sitt arbete med problemlösning i matematik. Och för att hon framgångsrikt ”kombinerar höga förväntningar med uppmuntran så att elevernas självförtroende och förmågor stärks”, som juryn uttrycker det.

Vera Lundström beskrivs också som en lärare med en rik ”bank” av problemlösningsuppgifter. 

– När eleverna löser problem får de träna på att hitta olika metoder och inte bara ta en rak väg till lösningen. Problemlösning är ett sätt att träna upp hjärnan och det har man nytta av hela livet, säger Vera Lundström.

Ingvar Lindqvistprisen

  • Varje år delas fyra lärarpriser ut inom områdena matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap eller NO, på grundskola och gymnasiet.
  • Den 10 april hålls den årliga Ingvar Lindqvistdagen i Stockholm, med föreläsningar av pristagarna samt av Daniel Sundberg, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och Linnea Stenliden, biträdande professor vid Linköpings universitet. Deltagandet är kostnadsfritt, men föranmälan krävs. Den görs här.
  • Lärarna tar emot prisen vid Vetenskapsakademiens högtidssammankomst i närvaro av kungaparet den 12 april.
  • Varje pristagare får 50 000 kronor i ett personligt pris och ytterligare 50 000 kronor till aktiviteter på skolan, i respektive ämne, samt inköp av läromedel.
  • Kungliga Vetenskapsakademien utser pristagare efter förslag från akademiens kommitté för utbildning. 
  • Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond finansierar priset.
  • Priset har fått sitt namn efter Vetenskapsakademiens tidigare ordförande Ingvar Lindqvist och syftet är att visa på lärarens viktiga roll i samhället.

LÄS ÄVEN

Fyra prisade lärare om hur de arbetar laborativt

Prisad lärare gör biologin levande

Vardagsnära kemi ska väcka elevers intresse

Prisad lärare gör fysik av gammalt skrot