Forskare vill stärka djurens rätt i skolan

Jonna Håkansson räknar med att lägga fram sin avhandling vid Göteborgs universitet om ett år.

Lärare behöver tid och fortbildning för att kunna komplettera sin undervisning med ett etiskt förhållningssätt till djur, menar doktoranden Jonna Håkansson.
– Mycket tyder på att många lärare saknar erfarenhet av att behandla djuretiska perspektiv i skolan, säger hon.

Eleverna möter djur i samband med dissektioner och på tallriken under skollunchen. De finns också i till exempel metaforer när det står läsning på schemat i svenska. 

– Djur är ofta närvarande som objekt men sällan som subjekt. Jag undersöker om det går att skapa nya undervisningssituationer som kan bidra till att ändra våra relationer till djur, säger Jonna Håkansson.

I sitt avhandlingsarbete vid Göteborgs universitet studerar hon möjligheten att introducera kritiska perspektiv i skolan på människans relation till djur. Närmare bestämt handlar det om hur de perspektiven kan bidra till mer etiska och hållbara sätt att leva tillsammans med andra arter.

Undervisning där människans relation till djur behandlas är ett viktigt perspektiv som går att koppla till en mängd teman, framhåller Jonna Håkansson. Klimatförändringar, sociala orättvisor och livsmedelsindustrin är några exempel.

– Många av oss socialiseras in i en världsbild där människan är i centrum, medan djur och natur enbart ses som en resurs och en produkt vilket är ett stort problem när det kommer till hållbarhetsfrågor. I projektet undersöker jag möjligheten att introducera kritisk djurpedagogik och adressera människans exploatering av djur, exempelvis i livsmedelsindustrin, säger hon.

”Begränsad kunskap om djurens situation”

Jonna Håkansson räknar med att lägga fram sin avhandling om cirka ett år. Nu är hon mitt uppe i analysarbetet efter att ha bedrivit delar av sin forskning i nära samarbete med en grupp lärare och elever vid två gymnasieskolor. Till några av de workshoppar hon lett har hon även bjudit in forskare och djurrättsaktivister.

I sina möten med skolans värld har Jonna Håkansson mött mycket engagemang för djurens rättigheter och en vilja att jobba med kritiska perspektiv, men även en hel del okunskap.

– Många elever och lärare verkar inte ha så mycket erfarenhet av att behandla djuretiska perspektiv i skolan. Flera elever i projektet verkade också ha begränsad kunskap om djurens situation, till exempel i livsmedelsindustrin.

Samtidigt visar workshopparna och hennes forskning att det finns fler öppningar och mer utrymme för flexibilitet i kurserna än hon trodde innan hon inledde sitt avhandlingsarbete.

– Det är positivt, men för lärare som inte jobbat med det här perspektivet tidigare krävs både fortbildning och tid för planering. Får man chansen att lära sig ett nytt kritiskt perspektiv på människans relation till djur tror jag att man också kan knyta an till den undervisning man redan bedriver.

Vill skapa en plattform

Jonna Håkanssons ambition är att även bygga upp en resursbank som ska vara tillgänglig för lärare och elever, men också för forskare och människor i allmänhet som är engagerade i djurrättsfrågor. Där ska det vara möjligt att dela och ta del av lektionsupplägg, föreläsningar, övningar och fortbildningsmaterial.

Hon framhåller att arbetet har skett kollaborativt med alla aktörer i projektet, inklusive forskare och djurrättsaktivister.

– En ambition med detta har varit att skapa en plattform för samverkan mellan skola, universitet och sociala rörelser, säger Jonna Håkansson.

LÄS ÄVEN

Dissektioner av djur skapar starka känslor i biologin

Debatt: Skolverkets omskrivna betygskriterier sänker nivån i kemin

Persson: Sluta tvinga yrkeselever räkna matte de inte behöver

Här avgör behoven vilken mattegrupp eleverna hamnar i