Tre mattelärare om när alla vill ha hjälp samtidigt

Matematiklärarna Henrik Eriksson, Kent Andersson och Lars Thomsen.

Hur gör du när flera elever vill ha hjälp samtidigt? Vi bad tre matematiklärare att svara.

Henrik Eriksson, Rosendalsgymnasiet i Uppsala

Henrik Eriksson, lärare i matematik och fysik på Rosendalsgymnasiet i Uppsala.

Hur får du dina elever att vänta på sin tur?

Eftersom jag främst är gymnasielärare i matematik på naturvetenskapligt program så har jag aldrig riktigt stött på problemet. Jag kan bara minnas en elev som brukade försöka bryta sig in mellan andra. Jag försöker hålla koll på vem som har väntat längst och är jag osäker så frågar jag eleverna.

Har du testat några andra metoder som visade sig vara mindre bra?

– Nej, egentligen inte. Ibland låter jag dem skriva upp sina namn på tavlan, men det kräver att jag har lärt mig namnen. Det fungerar bra men behövs egentligen bara i grupper där elever känner sig förfördelade. Ibland får de skriva upp vilken uppgift de har fastnat på. Då kan man gå igenom den uppgiften gemensamt.

Vad gör du när du inte hinner med alla elever som är i behov av hjälp?

– Om jag har bråttom hänvisar jag dem till nästa lektion. Annars hjälper jag dem direkt och stannar kvar några minuter. Frågor från eleverna är väl det man lever för som lärare. Dialog är ju aldrig fel.

Kent Andersson, lärare i matematik på yrkesintroduktions­programmet på Alléskolan i Hallsberg.

Kent AnderssonAlléskolan i Hallsberg

Hur får du dina elever att vänta på sin tur?

Jag och eleverna försöker skapa ett klassrum där ”Bok, Kompis, Lärare” i nämnd ordning används för att komma vidare i lärandet. Behöver eleven hjälp ska den först fundera över om det finns hjälp i läromaterialet. Sedan: kan jag fråga bänkgrannen?
Och till sist uppmärksamma läraren på att hjälp behövs, vilket det sällan gör.

Har du testat några andra metoder som visade sig vara mindre bra?

– Ett system där elever räcker upp handen eller på annat sätt stannar upp i sitt lärande och sitter och väntar, utan att aktivt själva försöka komma vidare, blir väldigt inaktivt.

Vad gör du när du inte hinner med alla elever som är i behov av hjälp?

– Den situationen uppstår väldigt sällan. Men om den gör det så samlar jag ihop gruppen och så tar vi ett klassgemensamt samtal med genomgång på tavlan så att alla får ett eller flera exempel på ett tankesätt för lösning. I det momentet försöker jag få alla elever att vara aktiva.

Lars Thomsen, lärare i matematik och fysik på Lapplands gymnasium.

Lars Thomsen, Lapplands gymnasium

Hur får du dina elever att vänta på sin tur?

– Vid genomgångar – ingen handupp­räckning. I stället slumpas talare men det är tillåtet att säga ”pass”. Professor Dylan Williams menar att den metoden är bra för att lura alla elever att vara aktiva. När eleverna arbetar går jag systematiskt förbi alla, frågar om de behöver hjälp eller ber dem förklara hur de tänker.

Har du testat några andra metoder som visade sig vara mindre bra?

Just nu har jag så små grupper att jag både hinner hjälpa och se alla utan någon systematisk metod. Men hand­upp­räckning har alltid fungerat halvdant. Professor Williams utredde varför: några elever lutar sig tillbaka och stänger av mentalt, andra kräver alltid ordet.

Vad gör du när du inte hinner med alla elever som är i behov av hjälp?

– Just nu har jag inte det problemet tack vare små grupper. Och så har vi schemalagt en så kallad ”lärverkstad” där elever med behov kan söka upp den lärare de behöver hjälp av. I dag hade jag bara besök av en elev – en elev som inte har mig. Han ville prova annan lärares förklaringar och handledning. 

LÄS ÄVEN

Tre lärare om hur de stämmer av elevernas kunskapsnivå

Tre lärare om hur de får igång diskussioner på matten

Därför satsar matteläraren på begreppsliga uppgifter

Språksvaga elever får det tufft även i kemin