Tre lärare om hur de stämmer av elevernas kunskapsnivå

Gymnasieläraren Jenny Jansson, Mizgin Sedvall och Susanne Tegler ger sina bästa tips. Foto: Hans Esselöv, privat och Emma Tegler

Hur stämmer du av vilken nivå dina nya elever befinner sig på? Och hur får du ihop en ny grupp? Vi bad tre gymnasielärare svara.

Jenny Jansson, gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen på Västerbergslagens utbildningscentrum i Ludvika

Jenny Jansson

Hur gör du för att få elever i en ny klass att känna sig trygga?

Relationer är A och O. Jag tror på att ta sig tid att bygga upp relationer, vara en trygg förebild som visar vilka gränser som finns i klassrummet och att vara tydlig med hur undervisning och bedömning kommer att gå till. Jag visar var ramarna är någonstans och sedan skapar vi innehållet i undervisningen tillsammans.

Hur upptäcker du vilken nivå eleverna befinner sig på rent kunskapsmässigt?

– Kommunikation! Att se varje elev och inse att de har med sig olika erfarenheter från grundskolan, där vissa är bra och vissa är dåliga. Man måste prata med eleverna och ge dem olika sorters upp­gifter, övningar och laborationer där de har chansen att visa vad de kan och vad de behöver utveckla mer.

Hur brukar du göra för att få ihop en ny grupp?

– Vara en trygg, tydlig förebild och göra gruppen trygg med varandra genom att skapa lämpliga lektioner och övningar – innan vi går in på de mer utmanande lektionerna.

Mizgin Sedvall, gymnasielärare i svenska och engelska på Solna gymnasium

Mizgin Sedvall

Hur gör du för att få elever i en ny klass att känna sig trygga?

– Jag bestämmer var de ska sitta i klassrummet. Vi pratar om vad som är acceptabelt i vårt klassrum som ju är vårt arbetsrum. 

Hur upptäcker du vilken nivå eleverna befinner sig på rent kunskapsmässigt?

– Vi brukar göra en screening, mest för speciallärarnas skull. Sedan brukar jag låta eleverna svara på ett brev som jag har skrivit till dem. De får svara på mitt brev och samtidigt meddela mig om sådant de själva upplever att de har svårt eller lätt för, plus annat som de vill upplysa mig om.

Hur brukar du göra för att få ihop en ny grupp?

– Om jag tycker att gruppen ­spretar mycket eller att det råder dålig ­stämning arbetar jag mycket med värdegrundsfrågor. Då får de ta ­ställning till olika saker och vi samtalar om vad som är acceptabelt.

Susanne Tegler, gymnasielärare i matematik och fysik på Spyken i Lund

Susanne Tegler

Hur gör du för att få elever i en ny klass att känna sig trygga?

– Jag försöker att ha en tydlig skriftlig planering så att alla vet vad som ska hända. På Spyken bestämmer lärarna placeringen i klassrummet för att eleverna ska känna sig trygga. Då behöver de inte oroa sig för att bli lämnade ensamma. Jag försöker att skapa ett tillåtande klimat där alla vågar ställa frågor.

Hur upptäcker du vilken nivå eleverna befinner sig på rent kunskapsmässigt?

– Under lektionerna arbetar jag omväxlande med genomgångar, problemlösning i par, laborationer och enskilt arbete. Jag rör mig hela tiden runt i klassrummet och lyssnar på elevernas diskussioner och svarar på deras frågor, vilket gör att jag får en ganska bra bild. Provtillfällen ger mig också information om deras kunskapsnivå.

Hur brukar du göra för att få ihop en ny grupp?

– Hos oss startar elevernas gymnasietid med tre välkomstdagar där fokus ligger på att lära känna varandra. På den tredje dagen åker klassen på en resa till Ven där vi blandar vetenskapshistoria med bad, cykling och korvgrillning vilket ytterligare stärker sammanhållningen. Sedan upp­daterar jag elevplaceringen i klassrummet varje vecka.

LÄS ÄVEN

Ny satsning rustar elever för gymnasiematten

3 lärare om läxor

Persson: Jag är lärare – inte kurator, socialarbetare och psykolog

Ny studie: Sämre resultat för elever med fortbildade lärare