Tre lärare om hur de får igång diskussioner på matten

Magnus Lindström, Ewa Färnstrand och Joel Hammarström berättar om hur de lägger upp undervisningen för att få igång givande mattediskussioner.

Hur skapar du diskussioner på dina matematiklektioner? Och hur viktigt är det egentligen? Vi frågade tre matematiklärare.

Magnus Lindström, gymnasielärare i matematik och programmering på Celsiusskolan i Uppsala

Magnus Lindström

Hur får du i gång gruppdiskussioner på dina mattelektioner?

Genom att få eleverna att känna sig ­trygga i att tänka högt och ställa frågor. Jag ger positiv feedback på spontana samtal, lyfter fram en bra insikt som jag hört i en liten grupp till hela klassen och tackar den som delar med sig. Då brukar samtal uppstå spontant, utan instruktionen att de ska ”prata med varandra”.

Varför anser du att det är viktigt/inte viktigt med sådana diskussioner?

– Hur förståelse uppnås är kanske inte det viktigaste, men samtalet med andra kan absolut leda till det. Det viktigaste är att det till slut resulterar i en inre dialog hos eleven. För till syvende och sist måste eleven själv sortera sina egna tankar och bygga upp en struktur så att det får en mening för eleven själv.

Hur säkerställer du att alla förstår när bara vissa deltar i diskussionerna?

– Jag ger dem en chans att få visa sin kunskap och förståelse för mig, skriftligen
eller muntligen. Exempelvis lyssnar jag när eleverna pratar i grupp, jag ställer frågor och diskuterar med dem, så att alla elever blir delaktiga. Av praktiska skäl brukar en kort självrättande digital diagnos vara ett bra alternativ.

Ewa Färnstrand, matematiklärare på högstadiet på Lillhagsskolan i Gävle

Ewa Färnstrand

Hur får du i gång gruppdiskussioner på dina mattelektioner?

– Jag arbetar med olika matematikpass varje vecka som alla tränar lärandemålet för veckan. Alla pass innehåller minst ett steg där eleverna får diskutera, antingen i par eller grupp. Då får de använda varandra som resurser där feedbacken utvecklar alla elever. Vi jobbar i fyra pass. Genomgångs-, aktivitets-, ”nöta-” samt redovisningspass.

Varför anser du att det är viktigt/inte viktigt med sådana diskussioner?

– Diskussionerna är ett led i att synliggöra lärandet för både elev och pedagog. Jag får höra och se lösningar som jag ger feedback på och detsamma gör eleverna. Eleverna blir vana vid att ge feedback och utvecklar och hjälper varandra ett steg till i lärandet. Det är viktigt att tänka på oss alla som ett lag där varje spelare är viktig för laget.

Hur säkerställer du att alla förstår när bara vissa deltar i diskussionerna?

Jag brukar alltid gå runt och lyssna och ge feedback. Här vill jag också att alla i gruppen ska vara delaktiga. Alla får en fråga av mig när jag går runt och vi pratar utifrån var eleven befinner sig just där och då. Detta för att få i gång alla i gruppen. Jag vill att arbetet som vi gör visas upp på något sätt av samtliga. Alla ska få berätta en bit var.

Joel Hammarström, lärare i matematik och historia på Härnösands gymnasium

Joel Hammarström

Hur får du i gång gruppdiskussioner på dina mattelektioner?

– Jag strävar efter en specifik och relativt enkel fråga som eleverna kan starta samtalet med. Frågan ”vad är radien?” får exempelvis lättare i gång ett samtal än ”bryt ut h ur cylinderns area”. När samtalen väl är i gång har jag frigjort tid för mig själv att delta i de grupper som behöver mer utmaning eller stöttning.

Varför anser du att det är viktigt/inte viktigt med sådana diskussioner?

– Det bidrar till att skapa en norm där dialogen är central. Ämnessamtal, elev till elev, är ett lättsamt och användbart verktyg. Den som drar sig för att fråga 
i helklass vågar oftare göra det i mindre grupp. Däremot ersätter det inte lärarens tydliga förklaring, instruktion eller berättelse i helklass.

Hur säkerställer du att alla förstår när bara vissa deltar i diskussionerna?

– Det vore ju ljuvligt om alla förstod ­direkt! Naturligtvis är det svårt i hetero­gena grupper. Men i mindre grupper tycker jag att deltagandet blir ganska högt, sedan vet jag på förhand vilka elever som brukar ligga kring medianen. Om jag börjar med att kolla deras grupper får jag en fingervisning om målet har nåtts. 

LÄS ÄVEN

Forskarens tips för att få i gång bra mattesamtal

Ny satsning rustar elever för gymnasiematten

Metoden som fick Ewa att lägga om sin matteundervisning

Så får han mattekunskapen att sätta sig

Ny satsning ska få igång diskussionerna på NO-lektionerna