Forskarens tips för att få i gång bra mattesamtal

Marie Sjöblom, forskare i matematikdidaktik vid Malmö universitet, presenterade nyligen sina slutsatser i en doktorsavhandling. Foto: Malmö universitet
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i matematik, teknik, naturvetenskap mm

Ställ specifika frågor med matematiskt innehåll och rikta dig till alla elever i klassen, manar Marie Sjöblom, forskare i matematikdidaktik vid Malmö universitet. I en ny avhandling har hon undersökt metoder för att skapa matematisk dialog i klassrummet.

I nära samarbete med en grupp gymnasielärare har forskaren Marie Sjöblom undersökt hur man kan skapa mer matematisk dialog i klassrummet och undvika att elever sitter tysta och räknar.

– Då blir det en diskussion om matematiken och då får lärarna en chans att stötta de elever som inte hänger med, säger Marie Sjöblom, som nyligen presenterade sina slutsatser i en doktorsavhandling vid Malmö universitet.

"Några satt helt tysta"

För att få i gång ett bra samtal om matematik är det viktigt att lärarna inte nöjer sig med att fråga eleverna hur det går för dem. Frågorna behöver vara mer specifika och ha ett matematiskt innehåll som inkluderar alla elever.

– Ställer läraren frågor med matematiskt innehåll kan inte eleverna bara svara att det går bra eller dåligt. Ett aktivt lyssnande är också viktigt. Genom att lyssna på hur andra tänker kring exempelvis problemlösning kan eleverna få stöd att utveckla sitt eget tänkande, säger Marie Sjöblom.

Under ett år deltog hon en timme i veckan i matematiklärarnas kollegiala lärande på en gymnasieskola. Hon var med i klassrummet och filmade. Då såg hon hur lärarna samarbetade och skapade grupparbeten och hur de pratade med eleverna. Hon följde också vad som hände innan läraren kom in i klassrummet, vad som hände när läraren var med i gruppen och vad eleverna pratade om när läraren gått därifrån.

– Tillsammans kunde vi se att några elever satt helt tysta och inte fick några frågor. När läraren gick därifrån sa en av eleverna att hon inte förstått, men det hade inte läraren insett eftersom eleven suttit tyst och räknat.

Måste börja med att lyssna

Inkludering handlar om att som lärare få med alla elever i diskussionen och se till att de förstår vad som händer, framhåller Marie Sjöblom.

– För att kunna komma in i en grupp och ställa rätt frågor kan läraren först behöva lyssna för att förstå vad det är eleverna fastnar på i matematiken.

Varför intresserade du dig för det här området?

– Jag har jobbat som mattelärare många år i gymnasieskolan och sett hur viktigt det är att få med sig alla elever och få dem att bli aktiva. Jag ville göra praktiknära forskning tillsammans med lärare.

Var det något som överraskade dig?

– Första delstudien gjorde jag i ett flerspråkigt klassrum, eftersom jag trodde att studien skulle handla mycket om flerspråkighet och att jobba språkutvecklande. Men det var inte det vi behövde titta på i första hand, även om det fanns många olika språk i klassrummet. Snarare var det att få eleverna att börja prata med varandra oavsett vilket språk de använde.

Vilka är dina råd till lärare som vill försöka ställa om undervisningen och få till mer samtal om matematik?

– Att lyssna på sina elever för att förstå deras behov. Alla klassrum är olika så det finns ingen lösning som fungerar överallt. Och att systematiskt prova olika typer av frågor för att se vilken typ av matematiskt tänkande de avslöjar.

Här kan du läsa Marie Sjöbloms avhandling.

LÄS ÄVEN

Forskare vill hjälpa mattelärare att bli mer aktiva i klassrummet

Debatt: Inte bara svaret räknas i matematiken

Forskare ska bryta tystnaden i matten

Matte med för få problem