Forskaren: Läroböcker i matte har för få problem

Foto. Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i matematik, teknik, naturvetenskap mm

I en avhandling har forskaren Jonas Jäder undersökt läro­böcker i matematik i tolv olika länder. En av slutsatserna? De innehåller för lite problemlösning. Här förklarar han varför de uppgifterna är viktiga.

Viktigt verktyg för förståelsen

”Forskningen är tydlig med att problemlösning är ett värdefullt verktyg för att befästa och utveckla kunskap i matematik. Det är svårt att bygga upp kunskap om man bara jobbar med rutinuppgifter. Problemlösning lär också eleverna att kom­municera och resonera kring matematik. De bygger upp en förståelse för hur till exempel ekvationer kan lösas”, säger Jonas Jäder.

11 %

Så liten del utgör problemlösningen i läroböckernas avsnitt om algebra

Nyckeln: Använd boken på rätt sätt

”Kanske beror skillnaden i elevernas matematikkunskaper mellan länderna på hur lärarna ­använder böckerna. När det gäller att göra ett urval av uppgifter från en lärobok tror jag att en nyckel är att göra medvetna val. Det kan leda till att fler uppgifter från senare delen av ett kapitel väljs ut”, säger Jonas Jäder.

Utmaningar först i slutet av kapitlen

I fösta delen i ett kapitel är det 4 procent problemlösning, i mitten 14 procent och i slutet 30 procent. Den första delen är dessutom mest omfattande vad gäller antalet uppgifter. Den här fördelningen gäller i genomsnitt för samtliga tolv länder i undersökningen. Ett sätt att få in mer problemlösning vore om böckerna innehöll en del enklare problem i början av kapitlen.

Så få problem har böckerna

Så här ser fördelningen ut i gymnasiets läroböcker i avsnitt om algebra i Sverige.

Problemlösning: 11 procent.
Liten del med problemlösning: 15 procent.
Rutinuppgifter med lösning presenterad i boken: 74 procent.

Så här ser fördelningen ut i genomsnitt för de tolv länder som undersökts.

Problemlösning: 8 procent.
Liten del med problemlösning: 12 procent.
Rutinuppgifter med lösning presenterad i boken: 81 procent.

Källa:

Jonas Jäders avhandling ”Med uppgift att lära. Om matematikuppgifter som en resurs för lärande” (Umeå universitet) finns att ladda ned och läsa här. Studien omfattar bland annat 5 700 matematikuppgifter på gymnasienivå i Sverige, USA, Singapore, Australien, Tanzania, Kanada, Finland, Indien, Nepal, Skottland, Irland och Sydafrika.