Så får vi fler tjejer att välja teknik

I sin avhandling granskar forskaren Ulrika Sultan ”problemet” med den teknik(o)intresserade flickan. Ulrika Sultan har en bakgrund som lärare i teknik och NO-ämnen i grundskolan. Personerna åt höger på bilden har inget med texten att göra.

Erfarna behöriga lärare kan vara avgörande för att få flickor att läsa teknik, trots att de som grupp har en självuppfattning att de inte är lämpade för ämnet, visar forskaren och lärarutbildaren Ulrika Sultan i en ny avhandling.

Utmaning att vända flickors självbild 

Ulrika Sultans forskning visar att lärare har en viktig uppgift i att försöka uppmuntra flickor som har en negativ inställning till teknik. Framför allt högstadielärare har en stor utmaning då många flickor i den åldern – ofta som en följd av yttre påverkan – har börjat identifiera sig som att de inte är tekniska och att teknik inte är ett skolämne för dem. De personer som influerar flickor i den åldern är inte nödvändigtvis personer som säger att skola, utbildning och teknik är det viktigaste. 

Samverka över ämnesgränserna 

Kursplanen för teknikämnet har ett brett perspektiv, men under­visningen har ändå mycket att vinna på att samverka mer med andra ämnen, menar Ulrika Sultan. Det gäller särskilt på högstadiet där risken är stor att flickor väljer bort att söka tekniskt program på gymnasiet. Om teknikämnet kopplas till frågor om till exempel livsstil och miljö, vilket det enligt kursplan ska göra, bidrar det med infalls­vinklar på tekniken som ofta ökar flickors intresse. Forskning visar också att behöriga lärare i ­högre grad än obehöriga lyckas göra teknikämnet intressant för flickor.

Skapa nya arenor

Avhandlingen visar att flickor som uttalat gillar teknik sällan har kontakt med andra flickor som delar intresset. Därför finns ett behov av att skapa sammanhang och forum där de kan träffas. I dag erbjuder många skolor till exempel mattestöd efter skoltid – något liknande skulle fylla en viktig funktion även för teknik­ämnet. En annan framgångsväg kan vara att låta elever träffa företagare och andra externa aktörer som kan berätta om hur tekniska kunskaper används i samhället.

Programmering och AI väcker intresse

Praktisk tillämpning är en förutsättning för att flera av de flickor Ulrika Sultan intervjuat ska känna sig lockade av teknik. Ett exempel de nämner är programmering, som i dag är bara utgör en mindre del i ämnet. Artificiell intelligens (AI) är ett annat område som kan vara en ingång för att få fler flickor att känna sig tilltalade av teknikämnet. AI öppnar för diskussioner om konsekvenser av olika teknikval, till exempel mänskliga rättigheter, energiförsörjning och frågor om vem som har makt över tekniken.

Här hittar du avhandlingen: In whose eyes am I technical? Exploring the 'problem' of the (non)technical girl

 

LÄS ÄVEN

NO-lärare skapade egna appar i forskningsprojekt

Hon ska ta reda på hur en bra mattelösning skrivs

Så får han eleverna att inte ge upp

Debatt: Orimligt att NP i matte görs efter gymnasieansökan